Kungshuset i Lund var en gång universitetets första huvudbyggnad. Nu renoverar SFV byggnaden för att den ska bli kontor åt universitetsledningen och dess staber. 

Kungshuset i Lund ligger mitt i universitetsområdet i centrala Lund. Nu utvecklar SFV byggnaden för ge den en central roll i universitetets verksamhet. Projektet innebär en total ombyggnad, inklusive byggnadens installationer för att förbättra inomhusklimatet. Tillgänglighet, brandskydd och ventilation ses över vid ombyggnaden så att den uppfyller lagkrav. Kungshuset är statligt byggnadsminne och dess värden tas väl om hand i projektet.

Den bastanta spiraltrappan av trä i Kungshusets torn.

I Kungshusets torn finns en bastant trappa av trä. Foto: Peter Westrup

Vi moderniserar och förbättrar tillgängligheten

Kungshuset ska fungera som kontor – bland annat kommer en blandning av landskaps- och cellkontor att skapas. En viktig tillgänglighetsanpassning är att vi ska sätta in en hiss i Kungshuset. I dag finns det bara ett par spiraltrappor som betjänar vissa plan i huset och i trapphuset i söder finns en vindeltrappa i ek från 1731. Vi bygger även en ny entré. Alla ytskikten renoveras också. 

Arkeologiska fynd från 1000-talet

Kungshuset är statligt byggnadsminne och dess värden tas väl om hand i projektet. Byggnaden uppfördes på 1580-talet, men vid arkeologiska utgrävningar inför det nya hisschaktet, har SFV funnit golv och väggar vars äldsta delar är daterade till 1000- och 1100-talet. Upptäckten gjorde att vi fick projektera en ny lösning för att kunna låta de gamla golven och väggarna finnas kvar – om än dolda.

Vid utgrävningar under huset har rester från den gamla ärkebiskopsborgen hittats. Lund fick tillstånd att tillsätta en ärkebiskop på 1100-talet. Då började domkyrkan byggas, och även en ärkebiskopsborg. 

Tidplan

Ombyggnaden av Kungshuset startade våren 2022. Nu pågår produktionen för fullt med huvudsakligen rivningsarbeten. 40 procent av alla nya väggar är på plats och schaktet för hiss och trapphus är öppnat. Ombyggnaden ska vara klar sommaren 2023. 

Besök SFV:s pressrum för att läsa ett pressmeddelande om renoveringen

Bilder

Utgrävningar under golvet i Kungshuset som visar jordlager och gamla tegelstenar.

Arkeologiska fynd som har hittats under Kungshuset. Foto: SFV/Stefan Larsson

Ett gjutet område på golvet.

Nygjuten hisschaktbotten. Foto: SFV/Stefan Larsson

En tegelvägg med byggnadsställning där man rivit bort tegelstenar.

Rivning för ny entré. Foto: SFV/Stefan Larsson

Ett rum täckt med golvpapp och en spiraltrappa längst bort.

Efter rivning på plan 2. Foto: SFV/Stefan Larsson

Ett rum med golvpapp och en dörr längst bort.

En dold dörr hittas efter rivning på plan 3. Foto: SFV/Stefan Larsson

Tre hantverkare arbetar i ett stort rum med bjälkar och takfönster.

Gipsning och isolering på plan 4. Foto: Stefan Larsson

Två fönster på ett svart tak

Nya takfönster. Foto: SFV/Stefan Larsson

Kontakt