Kungshuset i Lund var en gång universitetets första huvudbyggnad. Nu renoverar SFV byggnaden för att den ska bli kontor åt universitetsledningen och dess staber. 

Utöver att skapa ett 40-tal arbetsplatser ska tillgängligheten, brandsäkerheten och inomhusklimatet förbättras. Projektet innebär en total ombyggnad, inklusive byggnadens installationer.

 

Den bastanta spiraltrappan av trä i Kungshusets torn.

I Kungshusets torn finns en bastant trappa av trä. Foto: Peter Westrup

Vi moderniserar och förbättrar tillgängligheten

Syftet med renoveringen är att utveckla Kungshuset med nya funktioner så att det kan fungera som kontor – bland annat kommer en blandning av landskaps- och cellkontor att skapas. Men det handlar också om att uppfylla dagens krav på tillgänglighet, brandskydd och ventilation.

En viktig tillgänglighetsanpassning är att vi ska sätta in en hiss i Kungshuset. I dag finns det bara ett par spiraltrappor som betjänar vissa plan i huset och i trapphuset i söder finns en vindeltrappa i ek från 1731.

Arkeologiska fynd från 1000-talet

Kungshuset är statligt byggnadsminne och dess värden tas väl om hand i projektet. Byggnaden uppfördes på 1580-talet, men vid arkeologiska utgrävningar inför det nya hisschaktet, har SFV funnit golv och väggar vars äldsta delar är daterade till 1000- och 1100-talet. Upptäckten gjorde att vi fick projektera en ny lösning för att kunna låta de gamla golven och väggarna finnas kvar – om än dolda.

Vid utgrävningar under huset har rester från den gamla ärkebiskopsborgen hittats. Lund fick tillstånd att tillsätta en ärkebiskop på 1100-talet. Då började domkyrkan byggas, och även en ärkebiskopsborg. 

Tidplan

Ombyggnaden av Kungshuset startade våren 2022. Nu pågår produktionen för fullt med huvudsakligen rivningsarbeten. 40 procent av alla nya väggar är på plats och schaktet för hiss och trapphus är öppnat. Ombyggnaden ska färdigställas under 2023.

Besök SFV:s pressrum för att läsa ett pressmeddelande om renoveringen

Bilder

Utgrävningar under golvet i Kungshuset som visar jordlager och gamla tegelstenar.

Arkeologiska fynd som har hittats under Kungshuset. Foto: SFV/Stefan Larsson

Kontakt