Landsberga kungsgård är ett levande lantbruk som har arrenderats av samma familj i över 100 år. Nu bygger SFV ett nytt värphönsstall för modern äggproduktion.

Landsberga kungsgård i Uppland har anor från 1200 talet och är än idag ett levande landsbruk. Gården omfattar 371 hektar skog och mark och SFV förvaltar 23 byggnader. Landsberga är ett jordbruksarrende, familjen som driver gården har funnits här i 135 år. Gårdens produktion består främst av spannmålsproduktion och skogsbruk. Sedan 2009 produceras även ägg här. 2016 byggdes ett hönsstall, men efter två år brann det ner.

2020 påbörjade SFV arbetet med att bygga ett nytt modernt och effektivt stall för 14 700 höns. Här kommer det även att finnas utrymme för sortering, packning och lagring av ägg. Vi bygger även ett litet reningsverk och en värmecentral som ska försörja stallet och maskinhallen intill med värme.

Det är viktigt att stallet passar in den kulturhistoriska miljön. Det byggs av prefabbetong men har röd träpanel på den övre delen och på verandorna. Fönstrena får vit spröjs och på gavlarna byggs blindfönster för utseendets skull. 2022, lagom till påsk, blir stallet klart.

Hönsstallet på Landsberga kungsgård under uppbyggnad

Det nya hönsstallet på Landsberga kungsgård under uppbyggnad. Foto: Dan Karlsson

Hönsstallet

Det nya stallet är cirka 2000 kvadratmeter, varav djurdelen är 900 kvadratmeter plus 265 kvadratmeter verandor där hönsen kan gå. Hönsen kommer att kunna gå ut i en 6 hektar stor hage via luckor på långsidan av stallet. Varje värphöna får tillgång till 4 kvadratmeter bete i hagen. Nät och elstängsel håller vilda fåglar och rävar borta från hagen.

Hönsen flyttar in under sommaren 2022.

Kontakt