Statens fastighetsverk har gjort flera undersökningar som visar att Skeppsholmsbrons grundläggning är skadad. Nu är det dags att göra en grundförstärkning för att säkra bron. 

Skeppsholmsbrons grund har genom åren påverkats av vattenströmmar och genom landhöjningen har trägrunden kommit i kontakt med syre. På så vis har grunden skadats och hållbarheten är påverkad. 

Nu genomför Statens fastighetsverk en renovering av grunden. Vi kommer att gjuta betong runt de sex  brostöden. 

Produktionen kommer att delas upp i två etapper, där varje etapp innefattar tre brostöd. 

Fakta

Etapp 1: september 2021 – maj 2022

Etapp 2: september 2022 – maj 2023.

Kontakt

Visste du att:

Skeppsholmsbron ritades av Gustaf de Geer och stod färdig år 1861. Bron är en av Sveriges första broar av valsat och nitat stål, puddeljärn.