Plats för kärlek

Som Sveriges största förvaltare inom besöksmål har SFV, tillsammans med flera av våra hyresgäster, möjlighet att erbjuda udda och minnesvärda vigselplatser. För att underlätta letandet har vi satt ihop en kärlekskarta och märkt ut ett fyrtiotal av dessa platser. Platserna är spridda över Sverige och via länkarna för respektive plats får du mer information om en möjlig vigselplats.

Visa bildspel

Kärlekskartan visar häftiga platser som SFV förvaltar och som lämpar sig för vigslar. Kartan är inte klickbar.