Nancy Edberg

Nancy Edberg är en av Sveriges första kvinnliga simmare och simlärare. Tack vare hennes engagemang och inflytande ökar intresset för simning – som tidigare bara hade varit en sport för män – även hos kvinnor. 

Nancy Edberg föds 1832 och hennes far, som själv har ett stort intresse för simkonsten, lär Nancy att simma redan i ung ålder.

1847 anställs hon som simlärare i det då nyligen grundade kvinnobadhuset vid Riddarhuspalatset – det första badhuset för kvinnor i Stockholm. Från 1853 håller Nancy i en egen simskola i en bassäng på Djurgården.

Ett svartvitt tryck från en tidning föreställande en kvinna.

Nancy Edberg var en av Sveriges första kvinnliga simlärare. Foto: Veckotidningen Idun, 1890

Kungen godkänner ansökan

Intresset för simning sprider sig och i takt med att allt fler kvinnor vill lära sig denna konst väcks också behovet av ett större sim- och badhus för enbart kvinnor. På olika håll försöker Nancy Edberg få godkänt för ett sådant men gång på gång stöter hon på hinder. Flera år passerar men hon vägrar ge upp sin kamp och 1856 kommer så den dagen då hon till slut lyckas, då konung Oskar I utfärdar rättigheterna för henne att grunda sitt eget badhus.

Hon saknar dock själv de ekonomiska medel som krävs och anordnar därför offentliga uppvisningar på Gjörckes simskola, där varje person som vill se uppvisningen även åtar sig att teckna en aktie till en ”sim- och badanstalt för fruntimmer”. På endast tre dagar samlar Nancy in 9000 kronor.

Bild tagen från en kaj med vatten i förgrunden och ett antal båtar utspridda längs kajen. I bakgrunden grönskande träd.

Badhuset som Nancy Edberg lät bygga i Stockholm låg först på Kastellholmen innan det flyttade till Skeppsholmen. Foto: Emma Österberg, SFV

Drottningen visar sitt stöd

I juli 1859 står badhuset på SFV-förvaltade Kastellholmen klart. Här jobbar Nancy Edberg själv som simlärare under sju års tid och undervisar bland annat drottningen, Lovisa av Nederländerna, som ger sitt stöd till anläggningen och därmed bidrar till att simning för kvinnor snabbt blir modernt och accepterat. Andra inflytelserika elever som Nancy Edberg undervisar är prinsessan Lovisa av Sverige, Alexandra av Danmark och Maria Fjodorovna, kejsarinna av Ryssland. Så småningom flyttar badhuset till Skeppsholmen där verksamheten bedrivs fram till 1911. Ovanför porten går att läsa: Fruntimmers badanstalt.

Så småningom väcktes dock häraf i vidare kretsar intresse för kvinlig simsport, och idén begynte finna så pass tillslutning, att behofvet af ett större sim- och badhus för fruntimmer gjorde sig gällande.”

Veckotidningen Idun, 1890, i en artikel om Nancy Edberg.

Kvinnliga pionjärer

För 100 år sedan, i september 1921, fick Sveriges kvinnor för första gången rösta i allmänna val. Ungefär samtidigt öppnades fler möjligheter för kvinnor att vara med och gestalta den offentliga byggnadsmiljön. Men kvinnor har i alla tider haft en betydelsefull roll för våra fastigheter även om det inte alltid har uppmärksammats.

Nyköpingshus sedd från motstående sida av vattnet.

Kulturvärden nummer 3, 2021

I höstnumret 2021 av Kulturvärden hittar du inte bara artikeln om Kvinnliga pionjärer. Här finns även annan spännande läsning, så som anekdoten om operastjärnan Christina Nilsson, spännande läsning om Nyköpingshus samt ett bildreportage från det vackra ambassadresidenset i London.  

Mer läsning

Skeppsholmen och Kastellholmen

Mitt inne i centrala Stockholm finns två skärgårdsöar som på ett nästan mirakulöst sätt undgått att exploateras. Det är Skeppsholmen och Kastellholmen - två grönskande lummiga öar mitt i den brusande miljonstaden.