Inger Wedborn

Inger Wedborn studerar både i Sverige och utomlands och kommer under sin levnadstid att bli en av landets ledande trädgårdsarkitekter.

Fröken Wedborn föds i Stockholm 1911, som dotter till Clara Carlesson och läroverksadjunkten Victor Jacobsson.

En bild i sepiaton föreställande en kvinna i ljus kavaj.

Inger Wedborn startade en arkitektfirma tillsammans med Sven A. Hermelin. Foto: Tidningsurklipp från SvD 1961

1929 påbörjar Inger Wedborn sin utbildning till trädgårdsarkitekt vid Önnestads kvinnliga trädgårdsskola för att därefter studera vid Horticultural College for Women i den engelska staden Swanley.

Jobbar och studerar i Tyskland

Åren 1933–1934 arbetar hon för trädgårdsarkitekten, Sven A. Hermelin, i Sverige och året därpå studerar hon återigen utomlands, denna gång vid Institut für Gartengestaltung der Landwirtschaftlichen Hochschule i Berlin-Dahlem. Här studerar Wedborn först de fackvetenskapliga grunderna, specialiserar sig därefter inom trädgårdskonst och avslutar studierna med en statsexamen. Efter examen arbetar hon på ett landskapsarkitektkontor i München och jobbar där bland annat med planteringar omkring de tyska motorvägarna som då var under uppbyggnad.

Arbetar med SFV-fastigheter

Tillbaka i Sverige arbetar Inger Wedborn återigen med arkitekten Sven A. Hermelin, tillsammans driver de firman Hermelin och Wedborn Trädgårdsarkitekter FST, där Inger är kontorschef. Några exempel på arkitektkontorets uppdrag är det i dag SFV-förvaltade kvarteret Cepheus i Gamla stan i Stockholm samt Gripsholms örtagård, en del av Gripsholms slottsområde, även det förvaltat av Statens fastighetsverk.

Förutom sin gedigna karriär som trädgårdsarkitekt skriver även Inger Wedborn regelbundet artiklar om ämnet, bland annat i Svenska Dagbladet.

Inger Wedborn avlider på Lidingö i Stockholm i januari 1969.

En handritad skiss över en trädgård.

Planritning över Gripsholms korsformade örtagård som anlades efter ritningar av trädgårdsarkitekterna Inger Wedborn och Sven A. Hermelin 1949. Örtagården anlades med traditionella örtagårdsväxter samt historiska buskrosor. Trädgården finns fortfarande kvar men har genomgått vissa förändringar. Foto: SFV

Gripsholms slott

Gripsholms slott

Gripsholms slott har sitt ursprung i en medeltidsborg anlagd av Bo Jonsson Grip på 1380-talet. Borgen kom i Gustav Vasas ägo 1526 och 1537 påbörjades slottsbygget, med Henrik von Cöllen som byggmästare. Här finns idag en enastående samling möbler och konsthantverk från fyra århundraden. 

Kvinnliga pionjärer

För 100 år sedan, i september 1921, fick Sveriges kvinnor för första gången rösta i allmänna val. Ungefär samtidigt öppnades fler möjligheter för kvinnor att vara med och gestalta den offentliga byggnadsmiljön. Men kvinnor har i alla tider haft en betydelsefull roll för våra fastigheter även om det inte alltid har uppmärksammats.

Nyköpingshus sedd från motstående sida av vattnet.

Kulturvärden nummer 3, 2021

I höstnumret 2021 av Kulturvärden hittar du inte bara artikeln om Kvinnliga pionjärer. Här finns även annan spännande läsning, så som anekdoten om operastjärnan Christina Nilsson, spännande läsning om Nyköpingshus samt ett bildreportage från det vackra ambassadresidenset i London.