Kulturvärden

Interiör från Risinge gamla kyrka

Efter en mycket varsam rengöring framträder utsmyckningen i Risinge kyrka i bättre dager. Foto: SFV/Claes Olsson

Rena mästerverk

Nu är det klart, i dubbel bemärkelse. Nu har konservatorer från Östergötlands museum på uppdrag av Statens fastighetsverk arbetat klart med taket i Risinge kyrka. 

Risinge gamla kyrka i Finspång är en unik syn med sina fantastiska målningar i taket. Kyrkan grundlades under senare hälften av 1100-talet, men först i början av 1400-talet satte den så kallade Risingemästaren sin prägel på byggnaden.

Interiör från Risinge gamla kyrka

Interiör från Risinge gamla kyrka. Foto: SFV/Claes Olsson

Då tillkom valven och kalkmålningarna som ofta har bibliska motiv. Den som besöker kyrkan kan bland annat se makabra bilder som föreställer tortyr och halshuggning.

Konservatorer från Östergötlands museum har, på uppdrag av Statens fastighetsverk, med stor hantverksskicklighet arbetat klart med taket. Med hjälp av mjuka penslar har de avlägsnat exempelvis spindelväv och löst damm. Man valde en varsam metod eftersom målningarna, som aldrig målats över, inte skulle klara av en djupare rengöring. Målningarna har heller inte fyllts i med ny färg utan bevaras i originalskick.

Kyrkan kallas även för S:ta Maria kyrka och går att besöka sommartid.

Interiör från Risinge gamla kyrka

Det är inte direkt fromma scener som utspelar sig i taket på Risinge kyrka. Foto: SFV/Claes Olsson

Risinge gamla kyrka

Risinge kyrka i Östergötland. Foto: SFV/Claes Olsson