Kulturvärden

Interiör från Gamla gymnasiet i Karlstad

Vy från det karaktäristiska åttkantiga observatoriet högst upp i Gamla gymnasiet i Karlstad. Foto: SFV/Claes Olsson

Kan andas ut på nytt

Gamla gymnasiet i Karlstad, där eleverna noggrant studerade himlakroppar från observatoriet, kan tacka sin lyckliga stjärna för att det står kvar där det står.

När hela staden stod i brand 1865 var skolan, som redan då var över hundra år gammal, en av få byggnader som klarade sig. Därför är detta inte bara en av Sveriges äldsta gymnasiebyggnader uppförd för sitt ändamål utan också ett av Karlstads äldsta hus.

Byggnaden uppfördes efter ritningar av Carl Hårleman efter viss bearbetning av Carl Johan Cronstedt och Johan Eberhardt Carlberg. Skolan namngavs efter kung Adolf Fredrik, Gymnasium Adolpho-Fredericianum, och stod klar 1759.

Det karakteristiska åttkantiga observatoriet var till stor hjälp för elevernas astronomistudier och utrymmet har i princip stått orört sedan dess. Genom åren har byggnaden varit bas för flera olika verksamheter, bland annat som lasarett i början av 1800talet och under första världskriget. Men i dag är det varken gymnasister eller patienter i korridorerna – nu är det kontor för bland annat advokater och marknadsförare.

Nu är en större operation snart klar. Fasaden har putsats och målats på nytt, fönstren har fått en välbehövlig uppfräschning och koppartaket har delvis bytts ut. Utöver det håller byggnaden på att få nya lungor. Den tidigare frånluftsventilationen var ineffektiv och energikrävande, men det ska ett balanserat till och frånluftsystem med värmeåtervinning råda bot på.

– Vi vill gömma undan kanaler och schakt så mycket som möjligt så att man fortfarande kan uppleva en äldre miljö som har spår kvar från 1700talet. När arbetet väl är klart så ska det inte synas så mycket, säger Gunilla Bernspång, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk.

Gamla gymnasiet i Karlstad

Gamla gymnasiet i Karlstad. Foto: SFV/Claes Olsson