Kulturvärden

Utsmyckning på Stockholms slott

En del av trofégrupperna i bly på Stockholms slotts fasad efter sin flygfärd. Foto: SFV/Frida Claesson

Blytung bakgrund

Den pågående fasadrestaureringen av Stockholms slott är den största i modern tid och omfattar ungefär 30 000 kvadratmeter fasad. Nu har arbetet kommit till slottets södra sida där sex trofégrupper återmonteras på fasaden.

– Trofégrupperna är i grunden symboler för krigets ära och tecken på seger, även moraliskt. Hela södra fasadens mittendel, med sitt väldiga triumfbågemotiv och alla skulpturala utsmyckningar, var tänkt som en hyllning till Karl XII, säger restaureringsarkitekten Anne Teresiak.

Blyskulpturerna, som smyckat slottets fasad sedan 1730-talet, restaurerades för 30 år sedan och var i relativt gott skick. Men på grund av de omfattande stenbytena under och bakom skulpturerna var det nödvändigt att demontera dem. De har under ett års tid haft en säker plats i Åkers styckebruk där de nu restaureras en efter en. I en av skulpturerna återfanns en tidskapsel, i form av en flaskpost från 1890-talet, vilken även innehöll en hälsning från 1990-talet.

När den sköra 1800-talshälsningen konserverats ska de båda hälsningarna åter placeras i en av trofégrupperna, tillsammans med en hälsning från vår tid.

Utsmyckning på Stockholms slott

En del av en trofégrupp lyfts på plats. Foto: SFV/Frida Claesson