Kulturvärden

Inspektion av källarvalven till Fogdegården under Uppsala slott.

Fyra meter under jord, under den före detta Fogdegården vid Uppsala slott ligger en källare kvar som besiktigas med jämna, men långa mellanrum. Foto: SFV/Claes Olsson

Fängslande besiktning av Fogdegården

Med 5 till 10 års mellanrum öppnas en lucka i marken invid Uppsala slott. Det är dags för besiktning av Fogdegårdens källarvalv. Följ med Kulturvärden fyra meter ner under jorden!

Under den före detta Fogdegården vid Uppsala slott, ligger två källarvalv som sannolikt tillkom på 1560-talet.

Fogdegården, som var bostad åt slottsfogden, totalförstördes i den stora branden 1702 och man antog därför att källaren fylldes igen då. Men 1976 upptäckte man valven av en slump vid ett schaktningsarbete.

Utsikt uppför stegen i Fogdegårdens källarvalv.

Hålet vid markytan är litet och vägen ner är trång, men värd besväret. Foto: SFV/Claes Olsson

Det mest välbevarade källarvalvet har troligtvis använts som fängelsehåla. Fångar ska ha firats ner genom hålet för att sitta av sitt straff i en kall och ruggig tillvaro.

Nu, omkring 450 år senare, möter vita istappsliknande droppstensformationer - stalaktiter och stalagmiter av kalk - varandra i en stor del av det historiska utrymmet, som besiktas med jämna mellanrum. I år är det ingenjörsföretaget Bjerking som undersökt och 3D-scannat väggar och tak för att se om det skett några förändringar sedan den förra besiktningen, 2009.

Kulturvärden fick möjlighet att följa med ner i underjorden och här på webbsidan kan vi bjuda på fler bilder än de som finns i tidningen.

Droppstensformationer i ett av valven i källaren under Fogdegården vid Uppsala slott.

Sakta droppande kalk förvandlas till istappsliknande formationer som så småningom möts. De som hänger i taket kallas stalaktiter och de som bildas på marken kallas stalagmiter. Foto: SFV/Claes Olsson

Stalagmiter (droppstensformationer)  i Fogdegårdens källare, Uppsala.

Stalagmiter (droppstensformationer) i Fogdegårdens källare, Uppsala. . Foto: SFV/Claes Olsson