Kulturvärden

En stor entré, med bland annat trappor och dekorativa stenpelare, till en pampig byggnad.

Dramaten i Stockholm byggs om för att fler lättare ska kunna ta sig in i och runt i byggnaden. Foto: arkitekt Ahrbom & Partner

Läs mer i tidningen Kulturvärden

Nu tar Dramaten och Statens fastighetsverk nästa steg i att tillgängliggöra Sveriges nationalscen. 

I december kommer en hiss att installeras utanför den publika huvudentrén och interiört görs flera åtgärder för att göra teatern mer tillgänglig för rullstolsburna.

I foajén upp till parkett byggs hissar och på stora scenen kommer rullstolsplatserna i salongen att dubbleras. Dessutom installeras en ny trapphiss samt rullstolsramper och anpassade toaletter.

– Allt arbete i tillgänglighetsprojektet på Dramaten görs med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Ibland har det varit komplicerat rent byggnadstekniskt. Den exteriöra hissen är ett utvecklingsprojekt som vi kommer utvärdera efter ett år, säger Johan Wisth, teknisk förvaltare på SFV.

Tillgänglighetsarbetet kommer efterhand att omfatta alla scener inom Dramatens verksamhet. En annan del i arbetet med att öka tillgängligheten är att erbjuda föreställningar som textas och föreställningar med syntolkning.

Läs mer om våra fastigheter

Dramaten sedd från huvudentrén mot mörk kvällshimmel och upplyst med fasadbelysning.

Kungliga Dramaten

Det vackra Dramatenhuset vid Nybroplan i Stockholm, invigdes 1908, och är en av Sveriges mest representativa jugendbyggnader. Dramatens breda repertoar lockar publik från hela världen och är ett kulturellt varumärke med världsrykte.