Kulturvärden

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör Statens fastighetsverk

Ingrid Eiken Holmgren, Statens fastighetsverks generaldirektör. Foto: Peter Nordahl

Krönika Ett prövningarnas år

Snart summerar vi det ovanliga året 2020. Det har varit ett prövningarnas år för oss alla.

Inte minst ­Statens fastighetsverks (SFV) hyresgäster har fått kämpa med en vikande marknad och minskade intäkter under året. SFV har genom olika initiativ kunnat erbjuda hyresrabatter, ändrade betalningstider för leverantörsfakturor och anstånd med hyra. Vi vill ha en förtroendefull och långsiktig samverkan med våra hyresgäster. Därför är det självklart för oss att göra allt vi kan för att tillsammans ta oss igenom den här tuffa perioden – som i skrivande stund tyvärr ser ut att pågå under en längre tid.

Ett år som detta då vår rörelsefrihet är begränsad och ordet hemester blivit ett begrepp har tillströmningen till många av våra besöksmål ökat trots begränsade öppettider och restriktioner. Det är mycket glädjande och vi fortsätter att samarbeta med våra hyresgäster för att hitta flexibla lösningar så att så många som möjligt kan få tillgång till våra besöksmål.

Under året har SFV tagit ytterligare steg mot målet att utvecklas till en modern, hållbar och attraktiv myndighet. Med utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030 arbetar vi helhjärtat för en hållbar utveckling. Ett arbete har inletts för att SFV åter ska bli ISO-certifierat inom områdena kvalitet och arbetsmiljö. Vårt antikorruptionsarbete har stärkts och en leverantörskod har tagits fram.

Andra viktiga utvecklingsuppdrag har varit att stärka och utveckla SFV som statlig byggherre genom att införa projektportfölj och nya arbetsformer i projektverksamheten. Vi har också infört en ny medarbetarkod. För att inte tala om alla åtgärder som genomförs för att stärka det interna arbetet, till exempel ny it-arkitektur, kompetensförsörjningsstrategi, tydligare mål, resultatuppföljning och så vidare.
 
För SFV:s del är förändringsuppdraget i extra fokus eftersom vi har ett särskilt regeringsuppdrag som i första hand tar sikte på förvaltningskulturen inom myndigheten. Frågor om chefs- och ledarskap fortsätter att vara viktiga, liksom ett mer involverande arbetssätt där delaktigheten ökar. En helt ny organisation infördes för något år sedan och en ny ledning har rekryterats.

Coronakrisen har inneburit att digitaliseringen inom SFV påskyndats och nu tydligt påverkar vårt sätt att arbeta. Jag är imponerad av SFV:s medarbetare som jobbar på trots pandemi och nya arbetssätt. Trots hinder har våra projekt, stora som små, kunnat genomföras på ett beundransvärt sätt. Några exempel: Residenset i Kristianstad utsågs till ”Årets fasad”, Hemsö fästning utrustades med solceller och Dramaten öppnade med tillgänglighetsanpassad entré och nya stammar. Vår utrikesförvaltning har också gjort fina förbättringar på Voksenåsen utanför Oslo, bland annat har den så kallade Kungaterrassen byggts ut så att besökarna har än bättre möjligheter att ta del av den makalösa utsikten. Och sist men inte minst, SFV har tagit fram en unik modell för hållbara skötselmetoder i skogsbruket.

Tyvärr har jag på grund av pandemin inte kunnat resa runt i Sverige för att besöka alla våra projekt och träffa våra medarbetare runt om i landet. Men i Stockholm har jag haft förmånen att följa väldigt intressanta projekt som renoveringen av Stockholms slotts fasader och regeringsbyggnaden Rosenbad. Vilken hantverksskicklighet! Jag är stolt över att få leda SFV och ser fram emot ett nytt spännande år.

Nu väntar en välbehövlig ledighet för alla: SFV:s medarbetare, hyresgäster, leverantörer och övriga samarbetspartners. Ta hand om er själva och varandra.

Jag önskar er God Jul och Gott Nytt År!