Kulturvärden

Fruntimmers badanstalt på Kastellholmen

Foto: Illustrerad tidning 1859

Skissen: Fruntimmers badanstalt

Året är 1859. Det är simuppvisning i den så kallade sim- och badanstalten för kvinnor vid Kastellholmen i centrala Stockholm. En av flickorna hoppar.

Badanstalten hade byggts drygt tio år tidigare och den drivande personen hette Nancy Edberg, Sveriges kanske första kvinnliga simmare och simlärare. Modet för bad som en social aktivitet kom under 1800-talet och spred sig snabbt i borgerliga och kungliga kretsar. Simning ansågs mycket hälsosamt för unga kvinnor.

1870 flyttades badet till Skeppsholmen, mitt emot Nationalmuseum. Det blev en större anläggning som skilde sig från övriga militära aktiviteter på holmen. Ovanför porten stod att läsa: Fruntimmers Badanstalt. Ett 40-tal omklädningshytter omslöt två större och tio mindre bassänger.

På land fanns ett litet badkafé där kvinnorna kunde förfriska sig. Badanstalten stängde 1911, men kaféet var kvar in på 1930-talet.

Illustration från Fruntimmers badanstalt på Kastellholmen

Fruntimmers badanstalt på Kastellholmen. Foto: Illustrerad tidning 1859