Kulturvärden

Rindö redutt i vackert vinterlandskap

Rindö redutt i vinterdis. Foto: Peter Nerström

Befästning med kanonläge

Försvaret av Stockholms inlopp har historiskt sett alltid haft hög prioritet. Bara ett par kilometer utanför Vaxholm ligger Rindö redutt, omgärdad av murar, vallar och en djup grav.

Anläggningen ligger högst upp på Rindös norra udde och är en del av Vaxholms fästning. Den byggdes 1859–64 för att komplettera Vaxholms kastell i försvaret av inloppet till Stockholm via Kodjupet och norra Vaxholmsfjärden i norr. Den höga placeringen gjorde att kanonerna från redutten kunde behärska sektorn i norr och nordost bättre än de på kastellet.

Rindö redutt domineras av sin donjon – ett logement som också är inrättat för strid. Huvudfasaden ligger åt norr. Där finns också två kaponjärer, faktiskt de första som byggdes i hela landet. En kaponjär är ett utskjutande försvarsverk från vilket man kan ge eld längs med försvarslinjen och det var typiskt för tiden att en redutt hade två kaponjärer. Längst ut i nordost, sydost och sydväst skyddar en fältvall med svårforcerade sprängstenar, ibland på högkant för att göra redutten ännu svårare att invadera.

Idag är platsen mer tillgänglig. Det går att vandra runt på området och i lokalerna har ett 20-tal konstnärer sin verksamhet. En dag i juni varje år visas fästningen för allmänheten av Vaxholms fästningsmuseum tillsammans med konstnärsföreningen Redutten.

Läs mer på www.vaxholmsfastning.se.