Kulturvärden

Torun Hammar, chef projektledning SFV

Torun Hammar, chef projektledning SFV.

Krönika Konsten att utveckla fastigheter

Men vad är en byggherre? Ordet är kopplat till det ansvar det är att driva byggprojekt i relation till lagar, regler och föreskrifter. Låter det tråkigt? Nej – det är tvärtom en fantastiskt spännande verksamhet där man följer projekt från att idéerna tar form tills att byggnaderna åter står färdiga att tas i bruk.

I år färdigställer Statens fastig­hetsverk ett par av våra största projekt hittills. Bara renoveringen av Nationalmuseum har totalt sysselsatt över 3 000 personer någon gång under projektets gång. De representerar i sin tur över 50 yrkesgrupper, från miljösamordnare till sadelmakare. Samtliga har varit nödvändiga för att genomföra projektet. Men allt detta ska hållas samman. För oss som har haft möjlighet att följa arbetet sedan starten för tio år sedan är det fullt möjligt att följa den röda tråden från de första utredningarna till det genomförda resultatet. Det kräver en närvaro från oss som byggherre att ta ansvar för projektets alla skeden och för att balansera spänningsfältet mellan tid, resurser och kvalitet – något som kräver ständiga avväganden, vägval och kompromisser.

Utöver sitt förvaltande uppdrag har SFV uppdraget att utveckla fastigheterna, både för att underhålla dem men också för att anpassa dem till brukarnas behov och till dagens krav på till exempel tillgänglighet eller energiförbrukning. Detta sker vanligtvis i projektform, vilket innebär att SFV inte bara är förvaltare utan även byggherre.

Men vad är en byggherre? Ordet är kopplat till det ansvar det är att driva byggprojekt i relation till lagar, regler och föreskrifter. Låter det tråkigt? Nej – det är tvärtom en fantastiskt spännande verksamhet där man följer projekt från att idéerna tar form tills att byggnaderna åter står färdiga att tas i bruk.

Ordet byggherre är i sin ålderdomlighet lite mystiskt. ”Att vara herre” över någonting är ett uttryck som sällan används längre. Ordet antyder också att herren skulle vara en viss person. Det avslöjar inte den kompetensbredd som krävs för att driva projekt idag. Byggherren är en hel organisation.

Vi balanserar mellan tid, resurser och kvalitet.

Torun Hammar, enhetschef projektledning SFV

Vad krävs då av en byggherreorganisation? Det tar tid att inte bara bygga projekt utan också att bygga upp dem på ett kvalitetssäkrat sätt: inhämta hyresgästens program, ställa tekniska krav, säkra finansieringen, göra underlag för ansökningar om olika lov och tillstånd, ta fram kalkyler, göra upphandlingsstrategier och skriva avtal. Inom SFV finns en rad specialister för att fylla dessa funktioner. De täcker in kunskap om allt från plan- och bygglagen till kännedom om olika entreprenadformer, energifrågor och kulturarv.

Men de allra flesta som arbetar i våra projekt är externt anlitade konsulter och entreprenörer. Den verksamheten sysselsätter långt fler personer än vad SFV själva har anställda. Centralt för byggherren är att kunna styra dessa komplexa processer och bygga upp fungerande organisationer för varje projekt. Här har vi de interna projektledarna och projektcheferna. De strategiska besluten lyfts i styrgrupper där den formella beställaren, projektägaren, är ordförande.

Den 13 oktober öppnade Nationalmuseum portarna för allmänheten, och projektet lämnas nu över till SFV:s förvaltning för drift och injustering av alla system. Oftast är det dessa stora projekt som syns utåt för gemene man, som fasadrenoveringen av Stockholms slott eller tillbyggnaden av Skissernas museum i Lund. Men basen i vår verksamhet är de små och medelstora projekten, hyresgästanpassningar och underhållsarbeten. SFV har över 200 projekt som alla är större än två miljoner kronor. Det säger en del om omfattningen och bredden i vårt komplexa uppdrag.