Kulturvärden

Visa bildspel

Adelcrantzska palatset är ett av de bäst bevarade palatsen i Stockholm från mitten av 1700-talet. De rika rokokointeriörerna med bemålade stucklister och förgyllda träsniderier har få motsvarigheter i Sverige, förutom i kungliga inredningar. Byggnaden ritades och byggdes av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz (1716-1796), som också bodde i huset fram till sin död. Foto: Nina Broberg

Adelcrantz egen rokokopärla

Det är få förunnat att besöka Adelcrantzska palatset, i hjärtat av regeringskvarteret Björnen i Stockholm. Kulturvärden passade därför på att dokumentera i samband med renoveringen. Följ med in i byggnaden, som klarat både 1750-talets bränder och 1960-talets rivningsvåg.

Visa bildspel

Fasaden har i stort sett bevarat sitt utseende sedan huset byggdes. Stuckatur och listverk är de ursprungliga. Efter rivningarna i Klarakvarteren är Adelcrantzska en av få byggnader som är kvar från denna period. På så sätt är detta en viktig länk för att förstå historien bakom kvarteret Björnen. Foto: Nina Broberg

Fasaden har i stort sett bevarat sitt utseende sedan huset byggdes. Stuckatur och listverk är de ursprungliga. Efter rivningarna i Klarakvarteren är Adelcrantzska en av få byggnader som är kvar från denna period. På så sätt är detta en viktig länk för att förstå historien bakom kvarteret Björnen.

Adelcrantzska palatset är ett av de bäst bevarade palatsen i Stockholm från mitten av 1700-talet. De rika rokokointeriörerna med bemålade stucklister och förgyllda träsniderier har få motsvarigheter i Sverige, förutom i kungliga inredningar. Byggnaden ritades och byggdes av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz (1716-1796), som också bodde i huset fram till sin död.

Visa bildspel

Adelcrantzska förmaket. Foto: Anders Fredriksén

Adelcrantzska förmaket i bostads­våningen återfick sina fantastiska 1700-talspaneler 1980. De hade sedan 1908 varit utställda på Nordiska museet. Flera delar nytillverkades 1980 och kakelugnen som sattes upp är deponerad av Stadsmuseet. Det är fortfarande oklart när den lite märkliga färgsättningen gjordes. Nu har panelerna lagats och retuscherats av konservator. Taket har målats med limfärg på traditionellt vis.

Visa bildspel

Över dörren, som leder in till Adelcrantz bostad, visar den skulpterade utrullade ritningen, paletten, vinkelhaken, passaren och linjalen att en arkitekt och konstnär bott här. Foto: Anders Fredriksén

Carl Fredrik Adelcrantz var en av sin tids mest betydande arkitekter och konstpersonligheter. Han ritade bland annat Kina slott och ledde under en period arbetet med Stockholms slott. Det är inte otroligt att de hantverkare som byggde det här huset också deltog i slottsbygget. Kvaliteten är enastående. Över dörren, som leder in till Adelcrantz bostad, visar den skulpterade utrullade ritningen, paletten, vinkelhaken, passaren och linjalen att en arkitekt och konstnär bott här.

Stentrappor och smidesräcken är till stora delar intakta från 1760-talet. Här rör man sig fortfarande genom byggnaden som det ursprungligen var tänkt. 1770 bodde 47 personer i huset inklusive Adelcrantz. Av dem var 15 adliga och de hade en tjänstestab på 32 personer.

Visa bildspel

De fiskformade handtagen är från tiden då kungliga Vattenfallsstyrelsen huserade i huset. . Foto: Anders Fredriksén

1918 köpte Kungliga Vattenfallsstyrelsen palatset som då var i ett nedgånget skick efter många decenniers förfall. Tio år senare, 1928, genomförde det statliga energibolaget en omfattande ombyggnad och renovering som syns i många detaljer, till exempel i dörrhandtagens dekorativa utformning som fiskar. Vattentemat återkom också i nymålade dörröverstycken med vattenkraftverk som motiv.

Ombyggnaden på 1920-talet omvandlade vissa kammare till korridorer. Dessa fick sekundär karaktär med enklare ytskikt. De el- och ventilationsdragningar som genom åren förlagts i dessa rum har i den nu avslutade renoveringen dolts och passagerna har återfått mer av sin tidigare rumskänsla. De nya parkettgolven, lagda i mönster som funnits i huset på 1700-talet, bidrar starkt till detta.

Genom en färgundersökning upptäcktes att en av salarnas paneler ursprungligen varit marmoreringsmålad. För att få tillbaka rummets dignitet har den nu på nytt marmorerats i linoljefärg. Det dekorativa ventilationsgallret från 1920-talet används till den nya ventilationsanläggningen.

Se fler bilder

Visa bildspel

Foto: Anders Fredriksén

Visa bildspel

Foto: Anders Fredriksén

Visa bildspel

Foto: Anders Fredriksén

Läs mer om våra fastigheter

Interiör, Adelcrantzska palatset i kvarteret Björnen. Rum med återställd interiör från sjuttonhundratalet och modern inredning.

Adelcrantzska palatset

Mitt i kvarteret Björnen i Stockholm, omgiven av moderna kontorskomplex, ligger Adelcrantzska palatset. Bebyggelsen i kvarteret Björnen revs 1977, Adelcrantzska palatset var den enda byggnad som fick stå kvar. Under 1990-talet har huset efter hand renoverats.