Kulturvärden

Collage med närbild på ett par händer som klipper en häck och ett slott på andra sidan bilden. I bilden står texten "Historiska trädgårdar. En programserie från Statens fastighetsverk."

Läckös lilla slottsträdgård är en av fyra trädgårdar som besöks i Statens fastighetsverks filmserie om Historiska trädgårdar. Illustratör: SFV

Historiska trädgårdar

Känner du doften, hör du vindens sus, kan du känna gräset och gruset under fötterna?
Att besöka en trädgård sägs vara terapi för själen. I höst tar Statens fastighetsverk dig med till fyra historiska trädgårdar – via film.

Ordet trädgård betyder, enligt Nationalencyklopedin ”ett vanligtvis inhägnat markområde för odling av växter, ofta sådana med större krav än åkergrödor”. I alla tider har människan ordnat sin omgivning med vackra blommor, nyttoväxter, planteringar, gångar, staket och murar.

I Statens fastighetsverks gröna kultur- och naturarv finns därför såväl köksträdgårdar, kryddträdgårdar och botaniska trädgårdar som klonarkiv, kloster­trädgårdar och trädgårdar som inte syns för den oinvigde. Alla är de exempel på olika former av trädgårdar med stor historisk betydelse.

Staty av Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna under drottning Kristinas lind vid Svartsjö slott

Under drottning Kristinas lind i Svartsjö slottsträdgård sitter Gustav II Adolf och konverserar Axel Oxenstierna. Foto: Johannes Kitselis

En person filmar två andra på grusgång i trädgård

Lindallérna i Svartsjöparken planterades under 1700-talet. Här pågår filminspelning med André Strömqvist och SFV:s förvaltare Tina Wendelius. Foto: SFV/Elisabet Hesseborn

Under sommaren har vår kulturarvsspecialist Elisabet Hesseborn besökt och filmat några av dessa trädgårdar tillsammans med André Strömqvist, byggnads- och trädgårdsantikvarie och författare.

– Det finns så många spännande, intressanta och vackra trädgårdar att berätta om. Vi har valt fyra vitt skilda trädgårdar för att visa på olika förhållningssätt. Gemensamt är dock att man där arbetar för en större biologisk mångfald och hållbarhet, säger Elisabet Hesseborn.

De fyra trädgårdar som teamet har filmat är Umeå residensträdgård, köksträdgården vid Läckö slott, Botaniska trädgården vid Lunds universitet samt Svartsjö slottsträdgård.

– Vi ville också gärna visa fyra trädgårdar som var geografiskt spridda över landet och därför har skilda förutsättningar. Det som däremot är gemensamt är att de alla har kopplingar till staten och kronan, konstaterar André Strömqvist.

Kolhusets tegelvägg med grönska omkring

Kolhuset i Botaniska trädgården vid Lunds universitet används idag som kafé. Foto: SFV/Elisabet Hesseborn

Grönsaksodling invid Läckö lott med slottet i bakgrunden

Salladshuvuden på rad i Läckös lilla slottsträdgård. Foto: SFV/Elisabet Hesseborn

Båda två är noga med att filmerna handlar om trädgårdar, inte parker. André Strömqvist förklarar skillnaden:

– Lite förenklat så är en park en promenadanläggning medan en trädgård är en odling.

I filmerna är André Strömqvist vår ciceron och träffar nyckelpersoner i respektive trädgård. Han bjuder även tittaren på matnyttiga knep och tips. Filmerna om historiska trädgårdar är cirka åtta minuter långa och lite av en försöksballong.

– Vi ser en ökande efterfrågan på att berätta om våra fastigheter via film. Det är ett bra sätt att tillgängliggöra platserna och historien om dem som ett komplement till övriga informationsvägar, säger Elisabet Hesseborn.

Det roligaste och mest lustfyllda sättet att möta en trädgård på är förstås att besöka den på riktigt, säger André Strömqvist.

– Men många kommer inte i väg eller kan helt enkelt inte ta sig dit. Så nu tar vi hem trädgårdarna till besökaren via dator och telefon i stället.

Filmerna kommer att finnas tillgängliga på sfv.se och i sociala medier.

– Vi ser fram emot att få kommentarer från våra följare och kanske även tips och önskemål om andra sevärdheter att besöka via film, säger Elisabet Hesseborn.

Rosor med grusgång och hus i bakgrunden

Bakom buskrosorna i trädgården vid Umeå residens skymtar en av de nyligen restaurerade grusgångarna. Foto: SFV/Elisabet Hesseborn