Kulturvärden

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör Statens fastighetsverk på Skeppsholmsbron i Stockholm

Ingrid Eiken Holmgren, Statens fastighetsverks generaldirektör på Skeppsholmsbron i Stockholm. Foto: Stordåhd Kommunikation/Peter Nordahl

Utmaningarna som generaldirektör

Som kvinnlig generaldirektör i en manligt dominerad bransch finns det mycket att jobba med. Men utmaningarna ser annorlunda ut på Statens fastighetsverk än hos många privata aktörer, säger generaldirektören på Statens fastighetsverk.

När Ingrid Eiken Holmgren för något år sedan lade upp en bild på Haga slott på sitt Instagramkonto och skrev om Lovisa Ulrika, Gustav III:s mamma, och hennes betydelse för flera av de slott vi har i landet blev responsen omedelbar.

– Jag har aldrig fått så många reaktioner och mail. De var många som skrev att det var kul att jag lyfte fram kvinnornas roll i historien. Det var bara en stundens ingivelse, men det hela blev en slags väckarklocka för mig också.

Att SFV nu högtidlighåller 100-årsjubileet för den kvinnliga rösträtten känns självklart och viktigt, enligt Ingrid Eiken Holmgren. Under året kommer SFV att lyfta fram många olika berättelser som visar på kvinnornas roll i sina fastigheter – utöver den historia som vi beskriver i detta nummer av Kulturvärden.

– Kvinnorna har haft en väldigt viktig betydelse för hur våra fastigheter utvecklats och förvaltats. Men de har ofta haft undanskymda roller, oavsett var de befunnit sig i hierarkin.

Mycket har hänt sedan de svenska kvinnorna fick gå till rösturnan första gången 1921. Kvinnor har idag ledande roller inom de allra flesta branscher, även om fastighetsområdet många gånger kan tyckas mansdominerat. Sverige är också ett mer jämställt land än de flesta andra. Men det finns fortfarande trösklar – till exempel in i privata företags styrelserum, där den manliga dominansen ännu är tydlig.

Ingrid Eiken Holmgren är dock själv ett gott exempel på den förändring som skett. När hon kom ut som nybakad nationalekonom på mitten av 1980-talet drevs hon av nyfikenhet och sökte jobb där hon kunde göra ekonomiska och ­konjunkturella analyser. Hon tänkte inte på hinder.

Sedermera hamnade hon på finansdepartementet där hon fick sin första kvinnliga mentor, Inga-Britt Ahlenius, som senare blev riksbekant som generaldirektör för Riksrevisionsverket.

– Jag hade turen att få jobba i en fantastisk miljö under Inga-Britts ledning. Hon var otroligt duktig på att skapa självkänsla i gruppen och få oss medarbetare att växa, säger Ingrid Eiken Holmgren.

Kvinnorna har haft en väldigt viktig betydelse för hur våra fastigheter utvecklats och förvaltats.

Sedan dess har Ingrid Eiken Holmgren bland annat hunnit med en internationell karriär på IMF, varit statssekreterare samt vd på Mäklarsamfundet innan hon tog klivet över till generaldirektörsposten 2018.

– Det hade varit två kvinnliga vikarier tidigare men innan dess hade det bara varit män i alla decennier och sekler. Man kan dra tråden ända till Tessin. Det är samma med de historier som vi berättar om – det är ofta män som dominerar, konstaterar hon.

Men hur ser det då ut idag i Statens fastighetsverk när det gäller jämställdhet?

– Jag tycker att vi ligger bra till och bevakar de här frågorna. På de administrativa funktionerna och i ledningsgruppen är det väldigt jämställt. Vi har också många kvinnliga fastighetschefer, säger Ingrid Eiken Holmgren.

Som generaldirektör på Statens fastighetsverk har hon nu samma möjlighet att vara en förebild och mentor – hur ser du på det?

– Ja, jag vill uppmuntra både kvinnor och män att utvecklas och bli chefer. Kompetens ska ändå styra tycker jag. Men det är helt klart så att det blir bättre ledningsgrupper om det är en mix av människor.

Det finns andra slags utmaningar att ta tag i, en omvänd problematik. På driftsjobben är det en överväldigande andel män och det vill Ingrid Eiken Holmgren ändra på.

– För att vända på det krävs det nog att intresset väcks redan i yngre åldrar och att man sedan kan locka in dem på spännande utbildningar.

När det gäller rekrytering och utveckling finns det också många andra aspekter att ta hänsyn till, som mångfald till exempel. Arbetslivet rymmer många dimensioner och som arbetsgivare gäller det att se till helheten.

Hur ska SFV då fortsätta att locka personal med en mångsidig bakgrund och erfarenhet?

– Vi kan alltid locka med vårt stora fastighetsbestånd. Det är gammalt och har stått i hundratals år i vissa fall – men ändå rymmer det så många möjligheter och utmaningar att ta tag i, inte minst nu när vi har klimatfrågan att ta hänsyn till. Det här är ju en framtidsbransch.