Kulturvärden

Rödaktig putsad fasad med dekor.

Stenportalen på Ryningska palatset i Stockholm är rikt utsmyckad. Foto: Melker Dahlstrand

Tron och hoppet vakar över Ryningska palatset

Två kvinnor vakar över porten vid Stora Nygatan 2 i Gamla stan i Stockholm på var sin pilaster. De symboliserar tron och hoppet (gestalten till höger med duvan).

Ovanför dem kan vi se den förste ägarens vapensköld uthuggen i sandstenen: riksamiralen Erik Ryning och hans fru Maria Elisabet Kurtzel. Den sirliga och utsmyckade stenportalen på Ryningska palatset är ett fint exempel på 1600-talets stenhuggarkonst.

In i denna port har många kända namn gått, till exempel Bellman och den omsjungne hovurmakaren Jean Fredman, som hade en verkstad i en av flygelbyggnaderna. Huset som från början var ett privat palats – byggt 1641 – omvandlades under seklernas gång och inrymde många olika funktioner, till exempel kaffehus, rum för resande, bordell och boklåda. Och 1840 startade schweizaren CB Bähr en krog i huset, vilken har gett avtryck till dags dato genom uttrycket ”Gå och ta en bärs”.

Rödaktig putsad fasad med en dekorativ port.

Riksamiralen Erik Rynings och hans fru Maria Elisabet Kurtzels vapensköld smyckar porten vid Ryningska palatset. Foto: Melker Dahlstrand

– Det här är faktiskt ett av de få stadspalats vi har kvar i Stockholm med flyglar och innergård, säger Hélène Hanes, kulturarvsspecialist på SFV. Att bevara fastigheten och dess fyra portaler i fint skick kräver dock kontinuerligt arbete. Nyligen blev SFV klar med restaureringen av samtliga portaler.

– En stenkonservator har rengjort dem och konsoliderat vissa partier. Hörn och vissa kanter har lagats. Men i  det stora hela är portalerna välbevarade, säger Hélène Hanes.

Bakom porten huserar idag Arbetsdomstolen, som varit placerad här sedan staten tog över byggnaden på 1950-talet. 

Läs mer om våra fastigheter

Ryningska palatset. Två sammanbyggda hus, det ena ett rödputsat fyravåningshus, det andra ett gulputsat tvåvåningshus.

Ryningska palatset i Gamla stan

Bakom den röda fasaden och den rikt utsmyckade stenportalen på Stora Nygatan 2 i Gamla stan i Stockholm döljer sig ett av stadens finaste palats.