Kulturvärden

Uteservering vid restaurang Oxenstiernan i kvarteret Krubban i Stockholm

I kvarteret Krubban i Stockholm har restaurang Oxenstiernan sommartid en uteservering under de gamla fina lindarna. . Foto: SFV/Erika Bjurling

Blomstrande folkliv under lindarna i Krubban

Trots att kvarteret Krubban på Östermalm i Stockholm har flera hundra år på nacken är det ganska okänt även för stockholmarna. Statens fastighetsverk arbetar sedan några år tillbaka med ett antal projekt för att göra kvarteret mer levande. Så för den som tar sig tiden att smita runt hörnet från Historiska museet väntar en av Stockholms oaser.

Restaurang Oxenstiernan i kvarteret Krubban sedd genom blomsterrabatt

I kvarteret Krubban i Stockholm finns 15 odlingslådor som sköts av omkringboende stadsodlare. De ger en färgglad inramning åt kvarteret. Foto: SFV/Erika Bjurling

Det senaste tillskottet till kvarteret är restaurang Oxenstiernan som huserar i den Oxenstiernska malmgårdens nyrenoverade norra flygel. Flygeln har kompletterats med ett nytt tillagningskök och nya matsalar. Sommartid har restaurangen en uteservering på innergården mellan flyglarna, under lindarna som planterades redan på 1700-talet. Vid parkområdet som vetter mot Styrmansgatan finns en boulebana, en historisk lekplats, nya grönytor och nya träd. Mitt i trädgården finns ett grönt vardagsrum, där 15 stadsodlare driver upp allt från prunkande grönsaker till fantastiska dahlior.

Visionen för kvarteret Krubban är att utveckla området så att det lockar till mer folkliv. Allt för att göra de unika miljöerna lika levande som de var på den tiden då regementen fanns på plats. Med den skillnaden att dagens verksamheter måste stämma in i kvarterets karaktär och historia, något som gör restaurangen till ett välkommet tillskott.

Läs mer om våra fastigheter

Kvarteret Krubban. Mellan Oxenstiernska malmgården och ett bostadshus växer stora, lummiga träd. I bakgrunden skymtar Historiska museet.

Kvarteret Krubban, Stockholm

I Kvarteret Krubban samsas bebyggelse från tre olika epoker. Här finns museum, kontor, förskola och privat boende sida vid sida.