Kulturvärden

Interiör från Svenska ambassaden i Oslo.

En interiör från den svenska ambassaden i Oslo. Foto: Hanne Erøy

Ambassaden i Oslo

- I början av september återinvigdes Sveriges ambassad i Oslo efter ett års renovering. Syftet har varit att anpassa tidigare tomma ytor i chefsbostaden till kansli. 

Därigenom ryms nu samtliga funktioner – chefsbostad, representation och kansli – under ett tak istället för två.Ambassaden är mycket välbevarad och har höga kulturhistoriska värden. Representationsdelen, till exempel Gula salongen (bilden), är i stort sett orörd. Här har SFV bara förbättrat ytskikten.

Den svenska staten köpte huset 1906 – ett år efter unionsupplösningen mellan länderna – som bostad åt det svenska sändebudet. Huset, som ligger intill slottet, är uppfört i klassicistisk stil i början av 1870-talet. Uppdraget att bygga om fastigheten gick till arkitekten Fredrik Lilljekvist, som bland annat ritat Kungliga Dramatiska teatern i Stockholm. Hans uppdrag blev att ge huset en svensk karaktär samtidigt som det skulle anpassas till beskickningskansli och bostad. När samtliga funktioner nu åter samlas i huset kan man därför säga att cirkeln är sluten.

 Den största delen av renoveringen har genomförts i vindsvåningen där det nya kansliet inryms. Huset har nått full tillgänglighet genom en hiss, en tillgänglighetsanpassad toalett samt ett lyftbord. Exteriört har ett tidigare garage rivits för att ge plats åt en byggnad som rymmer den konsulära expeditionen och en ny entré.

 – Det känns väldigt bra att denna förändring kunde möjliggöras. Tillsammans med UD har vi hittat en långsiktig, funktionell och flexibel lösning som samtidigt var ekonomiskt och socialt hållbar, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för SFV.

Se fler bilder

Exteriör av Svenska ambassaden i Oslo.

Svenska ambassaden i Oslo från utsidan. Foto: Hanne Erøy