Kulturvärden

Stenborg omgiven av två hus och rapsfält.

Foto: Imagebroker/Alf Jönsson

Hundra år i statens tjänst

”I sydöstra Skåne inte långt från havet ligger en gammal borg, som kallas Glimmingehus. Den består av ett enda högt, stort och starkt stenhus, som synes milsvitt över slätten. Det är inte mer än fyra våningar högt, men det är så väldigt, att ett vanligt boningshus, som står på samma gård, tar sig ut som en liten barnlekstuga.”

Så inleds kapitlet om Glimmingehus i Selma Lagerlöfs ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

Borgen ser i stort sett ut som på 1500-talet, mycket tack vare att den snabbt blev omodern då den var färdigbyggd. Större delen av sin tid har den stått obebodd och användes länge som sädesmagasin.

I år är det 100 år sedan den över 500 år gamla borgen donerades till staten. Glimmingehus förvaltas idag av Statens fastighetsverk (SFV), men det är Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som driver verksamheten med museum, butik och besökscenter. Där finns också ett sommarcafé som drivs av Mannz bageri. I år slås det på extra och firandet startade redan i april.

– Vi gör två, eller kanske tre, poddavsnitt på Glimmingehus Facebooksida, varav det ena gjordes i april och de andra sänds i augusti och senare. Dessutom blir det ett och annat föredrag på temat, säger Jan Olofsson, RAÄ:s enhetschef på Glimmingehus.

På glimmingehus.se finns det aktuella evenemangsprogrammet. Där finns också borgens historia utförligt beskriven för den som vill veta mer.

Kulturvärden skrev om Glimmingehus i en Skåne-artikel sommaren 2018. Du hittar den på sfv.se/skåne