Kulturvärden

Solbelyst stenborg, delvis i ruiner med ljustblå himmel.

30 miljoner - På Bohus fästning kommer pengarna att användas till underhåll av murar samt säkring av Röde torn och Sven Halls torn. . Foto: Bert Leandersson

Extrapengar till kulturarvet

Under de kommande tre åren får Statens fastighetsverk totalt 450 miljoner kronor i extra anslag. Pengarna ska användas i en riktad satsning för att underhålla och förbättra många populära besöksmål, till exempel Bohus fästning och Riddarholmskyrkan.

Det var hösten 2023 som regeringen meddelade att Statens fastighetsverk (SFV) får ett extra anslag på totalt 450 miljoner kronor under perioden 2024–2026. De extra resurserna ska användas till så kallade bidragsfastigheter. Det handlar till exempel om fornlämningar, gravfält, kyrkor och befästningar, som måste få bidrag eftersom de inte kan finansieras av hyresintäkter. Genom det nya tillskottet kommer SFV totalt investera 1320 miljoner kronor i dessa fastigheter under de kommande tre åren.

Generaldirektör Max Elger stående mot en vägg iklädd blå kostym, vit skjorta och prickig slips.

Max Elger, generaldirektör vid Statens fastighetsverk. Foto: Ida Borg

Mönstrat kyrktorn av järn mot molngrå bakgrund.

100 miljoner - Riddarholmskyrkans gjutjärnstorn ska renoveras, liksom delar av kyrkans murtorn. Foto: Åke E:son Lindman

Rosarappad fästningsvägg med grönt gräs i förgrunden och blått hav i bakgrunden.

28 miljoner - På Varbergs fästning kommer det att bli murningsarbeten på västra längan och fängelsets fasader samt en del invändiga renoveringar. Foto: Bert Leandersson

Totalt förvaltar SFV cirka 160 bidragsfastigheter med närmare 1300 byggnader.

– Det nya anslaget är väldigt välkommet för våra fastigheter. Här finns stora delar av det kulturarv som berättar om statens framväxt, säger Max Elger, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Det förstärkta anslaget läggs också på fastigheter som ingår i den kungliga dispositionsrätten. Det gäller exempelvis den omfattande renoveringen av Stockholms slotts fasader, men satsningar görs även på bland annat Drottningholms slott, Gripsholms slott, Hovstallet och i Hagaparken.

Ett av de viktigaste projekten är Riddarholmskyrkan, en av Stockholms äldsta bevarade byggnader. Här ska den stora gjutjärnsspiran tas ned och renoveras för omkring 100 miljoner kronor. Spiran ska saneras från miljögifter och asbest. Samtidigt ska sprickbildningar och korrosion åtgärdas.

De nya pengarna kommer att räcka till satsningar över hela landet. Bland de prioriterade fastigheterna finns också flera fästningar. I Västra Götaland och Halland blir det bland annat extra satsningar på Carlstens fästning, Nya Älvsborgs fästning, Bohus fästning och Varbergs fästning. Här kommer pengarna väl till pass.

– Vi har prioriterat att satsa mest på de platser där vi har besöksmål. Vi har haft ett mindre ras på Bohus fästning, som vi har lyckats laga redan i år och vi har haft ett lite större ras på Nya Älvsborgs fästning, säger Johan Staberg, fastighetschef för SFV Göteborg.

– Vi har också en del murar med sprickbildningar och rörelser som vi undersöker lite närmare på Varbergs fästning. Här har vi tillfälligt stängt av tillträdet för allmänheten intill en del murar.

Johan Staberg menar att de extra anslagen är väldigt betydelsefulla.

– Utan dessa pengar kan vi inte åtgärda skador på murverken. Vi har bland annat Hallands kulturhistoriska museum i Varberg som har hela sin verksamhet uppe på fästningen. Om besökare och hyresgäster inte har möjligheter att passera genom valven och portarna till museet kan verksamheten inte fortsätta. Så det är viktiga pengar.

Vitt slott med fyra torn omgiven av gräsmatta, grusgångar och träd.

26 miljoner - På Skoklosters slott ska pengarna användas till utökad konservering av innemiljöer, fönsterunderhåll samt till besöksmålsutveckling. Foto: Jenny Kjellgren-Schönning

Leende, glasögonprydd och skäggig man i marinblå kostym och vit skjorta.

Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk. Foto: Anders Tukler

Även i Svealand är det många satsningar på gång. Här får Nyköpingshus 18 miljoner kronor extra för renovering av kasematterna och åtgärder på Kungstornet. Skoklosters slott får också en rejäl slant, 26 miljoner kronor, som ska gå till fönsterunderhåll och konservering av innemiljöer.

Tittar vi söderut får Världsarvet i Karlskrona 16 miljoner kronor, där SFV planerar för att rusta upp Koholmen, Utklippan och Drottningskär för att bli attraktiva besöksmål i skärgården. Ett annat världsarv som får extra pengar är ruinerna i Visby.

– De ruiner som i första hand kommer att prioriteras de närmaste åren är S:ta Karin, S:t Clemens samt S:t Lars, säger Mathias von Schlieben, fastighetschef på SFV och fortsätter:

– Många vill nog säga att bidragsfastigheterna fått sitt namn på grund av de anslag som behövs för att kunna driva dem. Dessa fastigheter bidrar dock allra mest till berättelsen om vår historia, här finns nycklarna till vårt förflutna. Alla insatser för bidragsfastigheterna är en välgärning i ett bredare perspektiv.

Fler exempel på fastigheter som får ta del av det extra anslaget

Stockholms slotts mittparti sett från yttre borggården med höga fönster och nybyggt balkongräcke.

218 miljoner - Den stora fasadrenoveringen på Stockholms slott, som väntas pågå till 2050, kommer tillsammans med andra insatser på slottet att tilldelas 218 miljoner kronor. Foto: SFV/Claes Olsson

Grå stenfästning med små fönsterluckor och vatten i förgrunden.

22 miljoner - Vaxholms kastell får utökade resurser för att laga murverk. Foto: Melker Dahlstrand

Sjuksängar i Rödbergsfortet

9 miljoner - På Rödbergsfortet i Boden ska hjässan, fortets topp, tätas ordentligt och ljusrörsarmaturerna ska bytas ut mot LED-belysning. Foto: SFV/Elisabet Hesseborn