Kulturvärden

Illustration av äreporten vid Stockholms slott inför Vegas återkomst till Stockholm 1880.

Äreport utanför Stockholms slott, byggd för att hylla forskningsskeppet Vegas återkomst till Stockholm 24 april 1880 efter att ha tagit sig igenom Nordostpassagen och hem igen. Illustratör: D. Ljungdahl/Sjöhistoriska museet

Äreport för banbrytarna

Den 24 april 1880 råder det feststämning i huvudstaden. Stockholms slott strålar i ett hav av ljus och kung Oskar II har låtit bygga en äreport i väntan på forskningsskeppet Vegas återkomst. Redan kl 8 på morgonen hade fartyget siktats vid Vaxholm – och det fanns en dallrande spänning i luften bland åskådarna.

Vega gav sig av på en strapatsrik forskningsresa 1878 och hade som första fartyg passerat den så -kallade Nordostpassagen – sjövägen mellan Atlanten och Stilla havet, norr om Europa och Asien. Ombord fanns vetenskapsmannen Adolf Erik Nordenskiöld, tillika medlem av Svenska Akademien och Sveriges riksdag. Kaptenen hette Louis Palander och med på skeppet fanns även ett antal internationella vetenskapsmän.

De lyckades dock inte genomföra bedriften att passera passagen under en säsong utan frös fast i isen strax före Berings sund. Inte förrän i juli 1879 lyckades de komma loss. Då tog de sig igenom och fortsatte tillbaka mot Europa via Japan.

När de kom hem, hyllades de som kungar och togs emot vid vattnet nedanför Stockholms slott av bland andra kung Oskar II och redarkungen Oscar Dickson, som finansierat en stor del av expeditionen. Adolf Erik Nordenskiöld skrev själv målande om hemkomsten:

”Fyrverkerier afbrändes och kanoners dån blandade sig med skallande hurrarop från tusentals åskådare. Sedan vi ytterligare vid Kastellholmen helsats med salut, fäldes ankaret på Stockholms ström kl. 10 e.m."

Målningen av händelsen tillhör Sjöhistoriska museet och gjordes för Allers familjejournal. Vid Naturhistoriska riksmuseet finns än idag ett Vegamonument till minne av expeditionen.

Källa: Göteborgs universitetsbibliotek