Kulturvärden

Sommarbild från Tullgarns slottspark

Slottsträdgården vid Tullgarns slott. Foto: Melker Dahlstrand

Ta SFVmester i sommar

Gröna besöksmål är bland de mest besökta och samtidigt något svenskarna vill se ännu mer av under semestern 2023. Det visar en ny undersökning som genomförts på uppdrag av Statens fastighetsverk.

Nu går svenskarna på grönbete

Parker och trädgårdar toppar önskelistan, följt av skyddsvärda skogar, marker och öar. För fyra av fem svenskar är naturupplevelser den viktigaste anledningen att besöka ett historiskt besöksmål under kommande semester.

Var fjärde svenska har besökt historiska kyrkor och kloster de senaste tre åren.

Illustratör: Intellecta/Sara Bidö

– Vi ser ett starkt stöd för naturarvet. Nio av tio svenskar tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att bevara skyddsvärda skogar, marker och öar. Det är den högsta siffran bland alla våra skyddade besöksmål i Sverige och en viktig signal till Statens fastighetsverk som har många fantastiska naturmiljöer att förvalta, säger generaldirektör Ingrid Eiken.

Göteborgare mer intresserade av historiska fängelser och fästningar än övriga befolkningen.

Illustratör: Intellecta/Sara Bidö

Men det finns skillnader i befolkningen. Varannan kvinna (52 %) vill besöka parker och trädgårdar på semestern, medan siffran bland män bara är en femtedel (21%). Som jämförelse svarar var tredje man (34%) att han gärna vill besöka historiska befästningar och fängelser, medan kvinnor med samma önskan är klart färre (13 %).

Hälften av besöksmålsbesökarna kommer dit för att fika eller äta mat.

Illustratör: Shutterstock

Visby ligger i topp som största favorit bland historiska besöksmål och nämns oftare än Stockholm. Bland svenska slott får Drottningholms slott och Kalmar slott flest spontana omnämnanden följt av Stockholms, Borgholms och Läckö slott.

Längst ned på topplistan kommer viktiga minnes-platser och monument som bara 10 procent vill besöka under kommande semester. Men det vill Statens fastighetsverk ändra på.

– Många fantastiska resmål är relativt okända, till exempel Ornässtugan i Dalarna och Linnés Hammarby i Uppsala är fantastiska platser som är lätta att besöka på semestern, säger Ingrid Eiken.

Var tredje man vill besöka historiska fästningar och fängelser i sommar.

Foto: Shutterstock