Kulturvärden

Miriam Löwenstein, arborist på TrädTjejerna.

Miriam Löwenstein beskär träd i Gripsholms hjorthage. Foto: SFV/Claes Olsson

Historisk hamling

I Gripsholms hjorthage betar ett hundratal ättlingar till de kungliga dovhjortarna från Kungliga Djurgården i Stockholm. Här finns unika värden i områdets skogs- och hagmarker med gamla ekar, lindar, tallar, granar och öppna ängsmarker.

Under våren har flera träd hamlats här, som en del i en större restaurering. Det är en skötselteknik som historiskt har använts för att skapa foder åt boskap och som i korthet innebär att beskära grenar med regelbundna intervall. Nu har det gått 15 år sedan sist.

– Då tog man väldigt hårt. Nu försöker vi restaureringshamla lite varsammare, säger arboristen Miriam Löwenstein från TrädTjejerna som lett arbetet på plats.

De kapade grenarna får ligga kvar och bidra till en bättre miljö för växter och djur. Dessutom kan träden få leva riktigt länge.

– Det finns hamlade lindar som är över 400 år gamla. Håller man bara snitten tillräckligt små och hamlar med rätt intervall kan det främja trädens livslängd, säger Miriam Löwenstein.

Men det är inte bara lindar som vårdats. Det finns också tecken på att fyra hasslar tidigare har hamlats. Att dessa växer som små träd och sedan beskärs på det sättet är ovanligt.

– Nu har vi provat att försiktigt hamla en hasselbuske för att se om den reagerar bra. I så fall vill vi försöka hamla de andra tre med, säger Miriam Löwenstein.

Hamling har också ett stort kulturhistoriskt värde. Skötseltekniken har en lång tradition i Sverige, arbetet är alltså en kulturarvsbevarande insats.

Pengarna kommer från ett EU-finansierat projekt, Life Restored, som länsstyrelsen i Södermanlands län ansökt om. Målet är att bevara viktiga livsmiljöer för vilda växter och djur.

– Det är jätteroligt att vi är i gång. Projektet på Gripsholm påbörjades våren 2021 och pågår under sex år. Det som planeras härnäst är återplantering av ek, säger Anna Enberg, kulturmiljöspecialist på Statens fastighetsverk.

Restaureringen är ett samarbete mellan länsstyrelsen i Södermanlands län, Ståthållarämbetet och Statens fastighetsverk.