Kulturvärden

Kassaskåpsdörren bakom vilken Sveriges normalhöjdpunkt finns registrerad.

Den kassaskåpsliknande dörren till det utrymme där Sveriges normalhöjdpunkt finns registrerad. Foto: Melker Dahlstrand

Höjdpunkt på Holmen

Vid en gränd på Riddarholmen, bakom Schering Rosenhanes palats, finns en stilig gjutjärnslucka monterad i berget, från 1886. Under många decennier var detta Sveriges så kallade normalhöjdpunkt, det vill säga referenspunkt för alla andra höjder i Sverige.

Normalhöjden definierades till 11,8 meter över medelvattenytan – och bakom luckan finns punkten ingraverad i en silverstav. 

Nytillverkad nyckel till kassaskåpet för Normalhöjdpunkten.

Den nytillverkade nyckeln, efter gammal förebild, till Sveriges normalhöjdpunkt. Foto: Melker Dahlstrand

Att punkten hamnade här berodde på att generalstaben inrymdes i palatset och det var där man tog fram punkten efter många års noggranna mätningar.Det är vanligt att turister brukar stanna till vid luckan, och under våren fick Statens fastighetsverk en förfrågan om man kunde öppna luckan vid guideturer.

– Vi var säkra på att Lantmäteriet hade nyckeln och de trodde att vi hade den.
Men den hade förkommit helt enkelt, säger Enrico Manfredi, teknisk förvaltare på SFV.

Men nu är allt löst tack vare låssmeden Mats Pedersen, som lyckades dyrka upp låset och spåra luckans signum till ett gammalt kassaskåpsföretag. Han googlade och fick tag i en samlare av gamla kassaskåp, och genom detta fick han underlag till att gjuta nya nycklar liksom en lejonknopp som försvunnit från luckan.
Så nu är det åter möjligt att öppna luckan på palatsets fasad och betrakta den lilla silverstaven.

Kassaskåpsdörren bakom vilken Sveriges normalhöjdpunkt finns registrerad.

Den kassaskåpsliknande dörren till det utrymme där Sveriges normalhöjdpunkt finns registrerad. Foto: Melker Dahlstrand