Kulturvärden

Sommaräng med blommor.

Så en blomsteräng med sommarblommor Blåklockor, gullvivor, blåklint, vallmo, förgätmigej och prästkragar. Det finns färdiga ängsblandningar bland fröpåsarna i affären. Låt en plats i trädgården få växa vilt och du blir belönad med fägring och mer frukt och bär. Men undvik kemiska växtskydds-, skadedjurs- och ogräsbekämpningsmedel. . Foto: Illustratör: Veronica Ballart Lilja

Rädda våra pollinatörer

Så här års surrar det i buskar och på ängar av bin, humlor, fjärilar och flugor som söker föda och samtidigt pollinerar de växter de behöver. De har blivit färre över tid – men det finns många sätt som vi kan hjälpa dem att överleva.

När fjärilar, bin och andra insekter söker föda sprider de pollen inom och mellan växter. Det ökar våra skördar av frukt, bär, frön och vissa grönsaker. Ungefär en tredjedel av det vi äter är beroende av pollinerande insekter.

Men deras förutsättningar har ­försämrats markant på grund av den förändrade markanvändningen, med färre betesmarker och ängar. I Sverige finns det cirka 3 000 pollinerande insektsarter, men mängden och arterna minskar över tid, och en hel del arter är nu utrotningshotade.

De små krypen behöver fler blommande ängar och hagar, odränerad fuktig mark, sandmarker, våtmarker, gamla träd och död ved. Och var och en av oss kan hjälpa till och göra en insats.

Bihotell

Bihotell. Foto: Illustratör: Veronica Ballart Lilja

Skaffa ett bihotell

Enklast är naturligtvis att köpa ett färdigt bihotell. Men det är både lätt och roligt att göra själv. Beskrivning finns på nätet – det är bara att googla!

Blomkruka med pollinatörsvänliga blommor

Det är inte alla som har en egen täppa. Men kanske en balkong? Eller en glänta utanför porten där det går att ställa en kruka. Foto: Illustratör: Veronica Ballart Lilja

Plantera en fjärilsrabatt… eller en kruka

Lavendel, buddleja, röd solhatt, stäppsalvia och mossflox är några av de växter som drar till sig både fjärilar, bin och humlor. Och glöm inte att plantera vårlök! Den räddar de första fjärilarna för året. Det går även bra att plantera i en kruka eller blomlåda på balkongen.

Sommaräng med blommor.

Foto: Illustratör: Veronica Ballart Lilja

Så en blomsteräng med sommarblommor

Blåklockor, gullvivor, blåklint, vallmo, förgätmigej och prästkragar. Det finns färdiga ängsblandningar bland fröpåsarna i affären. Låt en plats i trädgården få växa vilt och du blir belönad med fägring och mer frukt och bär. Men undvik kemiska växtskydds-, skadedjurs- och ogräsbekämpningsmedel.

Bi och maskrosor

Maskrosor är mums för vårhungriga bin, humlor och andra insekter. Foto: Illustratör: Veronica Ballart Lilja

Spara maskrosorna

Klipp inte gräset för tidigt, de är den första maten så vänta gärna tills andra blommor börjar blomma så att pollinerarna slipper svälta.

Fågelbad och bi

Det är inte bara fåglar som gillar att bada. Små insekter behöver också vatten, men behöver något att landa på så att de inte drunknar. Foto: Veronica Ballart Lilja

Vatten åt de små

Våtmarker är toppen, men små vattenhål är också bra. Skapa gärna ett fågelbad med en liten sten att vila på eller om du har möjlighet, gör en liten damm.

Sälgkvist

Sälgkvist. Foto: Illustratör: Veronica Ballart Lilja

Var rädd om sälgen!

Det är det första trädet som ger pollen innan resten av naturen kommer igång och därmed är det livsviktigt för våra bin.

Källor: Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Statens fastighetsverk