Kulturvärden

Fastighetschef Lotta Günther sitter vid solpanelerna på Stockholms slotts tak.

Fastighetschef Lotta Günther är nöjd över att solpanelerna nu monteras på slottets tak. Foto: Melker Dahlstrand

Kungliga paneler

En nöjd Lotta Günther, fastighetschef på Statensfastighetsverk (SFV), blickar ner mot de första av de 600 solcellspaneler som nu monterats upp på Stockholms slott. Att placera solcellspaneler på en slottsbyggnad  kan tyckas vanskligt då stora kulturhistoriska värden är inblandade. Men det flacka pulpettaket på Stockholms slott passar bättre än på de flesta andra slottstak. Redan 2010 satte Statens fastighetsverk och Kungl.  Hovstaterna upp nio solcellspaneler på prov.

Försöket föll väl ut och 2016 beslöt staten att som en symbolisk gåva till kungens 70-årsdag överlämna en större solcellsanläggning. I slutet av april började  monteringsarbetet och nu har drygt 1 000 kvadratmeter av taket fått en mörk men tjusig solcellsyta, som bara är synlig från luften. De 600 panelerna kommer att stå för cirka 12 procent av slottets årliga  elanvändning.
– Hållbarhet är en central fråga både för regeringen, SFV och hovet. Sedan 2011 har vi minskat slottets  energiåtgång med 20 procent genom att optimera driften, säger Lotta Günther. Under 2018 har SFV fått 25 miljoner kronor extra av regeringen till solcellsinstallationer, där slottsanläggningen utgör en del. Så det lär bli många fler solcellsprojekt framöver.

Läs mer om våra fastigheter

Stockholms slott sett över vattnet från Kungsträdgården. Skymning.

Stockholms slott

Mitt i Gamla stan ligger Kungliga slottet i Stockholm. Nicodemus Tessin d.y. inspirerades starkt av den romerska barocken när han ritade det nya slottet.