Kulturvärden

Dramatens trappa med infälld lyftplattform

Den nya hissen, eller lyftplattformen som det egentligen heter, infälld i Dramatens trappa vid huvudingången stod färdig i februari 2024. Foto: Johan Eldrot/Ahrbom & Partners

Den osynliga hissen

Nu är den nya lyftplattformen vid Dramatens huvudentré invigd. Den fälls in i trappan och är ett led i ett omfattande tillgänglighetsarbete som Dramaten och Statens fastighetsverk påbörjade 2021.

Vid en hastig anblick ser man ingen egentlig skillnad på Dramatens ståtliga huvudentré. Men tittar man närmare så finns det en markerad yta i mitten av trappan – det är här den nya hissen är installerad.

–Det känns bra att få lämna över den efterlängtade hissen till vår hyresgäst. Hissen fungerar för alla och är estetiskt tilltalande samtidigt som den tar hänsyn till Dramatens kulturhistoriska värden, säger Ingrid Eiken, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Entrén med sin lyftplattform har ritats av arkitektkontoret Ahrbom & Partner. Själva lyftplattformen har konstruerats och byggts av Guldmann/Stepless. Den drivs av hydraulik och är en så kallad integrerad lyftplattform som fäller ihop sig och smälter in i trappan när den inte används.

– Det finns ganska många liknande hissar runt om i världen men vad vi vet så är denna unik när det gäller storlek, lyfthöjd och framträdande placering, säger Johan Wisth, teknisk förvaltare vid SFV.

Den fungerar så att en del av trappan kan ändra form och bilda en plattform som lyfter passagerare och deras transportmedel från trottoaren till entrén. De tidigare sluttande marknivåerna har gjorts jämnare och plattare för bättre tillgänglighet och två trappsteg har lagts till cirka två meter utanför den befintliga trappan.

– Vi är mycket glada över att Dramaten nu har en permanent hisslösning som är både funktionell och som smälter in i den kulturhistoriska miljön, säger Dramatens vd Kitte Wagner.

Dramatens trappa med infälld lyftplattform

Nedanför trappan till Dramatens huvudingång finns en stolpe med knappar för att kalla ned eller skicka upp lyftplattformen. Foto: Johan Eldrot/Ahrbom & Partners

Dramatens trappa med lyftplattform

Hissväggarna reser sig ur trappan samtidigt som trappstegen sänks ner och bildar en lyftplattform. Inuti, på väggarna, finns knappar för att få den att förflytta sig. Foto: Johan Eldrot/Ahrbom & Partners

Manöverpanel till den infällda lyftplattformen i Dramatens trappa

På manöverpanelen finns tydliga symboler för upp eller ned samt en telefon för assistans. För synskadade finns texten präglad i punktskrift. Foto: SFV/Claes Olsson

Visa bildspel

Innan färd skjuter även en bakre vägg upp av säkerhetsskäl.

Dramatens lyftplattform uppifrån

Även ovanför trappan finns en manöverpanel. Dels för att skicka ned hissen efter användning, dels för att trycka upp den igen. Foto: Johan Eldrot/Ahrbom & Partners