Kulturvärden

Ingrid Eiken, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Generaldirektör Ingrid Eiken. Foto: Ida Borg

Krönika Ett högtidligt år

Det är en orolig tid i världen. Global pandemi och krig i vårt närområde har skapat osäkerhet på en mängd sätt. Det blir viktigare att lyfta blicken och se saker ur andra perspektiv.

Med tankens hjälp förflyttar vi oss i tid och rum för att förstå nutiden bättre. Vi söker gärna svar i vår historia och fäster större vikt vid traditioner och ceremonier. Årets skiftningar, högtider och bemärkelsedagar värdesätts i högre grad. Händelserna i vår omvärld påverkar Sverige och alla oss som bor här, och kanske tänker många som jag att glädje och gemenskap ger hopp och ljus om det känns mörkt.

Det här året bjuder på stora och svåra utmaningar, men också ovanligt många tillfällen då vi kan minnas, högtidlighålla och fira. Den 6 juni högtidlighålls att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och landet gick in i en ny epok som formade den moderna nationalstaten Sverige. I september firar H.M. Konungen 50 år som Sveriges statschef.

Båda dessa händelser markeras genom det så kallade Jubileumsåret och innebär att aktiviteter genomförs på många håll i landet, bland annat i Strängnäs och ­Stockholm.

Svensk historia kommer även att lyftas fram på andra sätt, till exempel genom SVT:s storsatsning Historien om Sverige och TV4:s serie Tronen. Utöver det fyller Kungliga Operan 250 år och Göteborgs stad ordnar ett försenat 400-års­jubileum. Som en del i inramningen av allt detta finns fastigheter som förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV).

I år är även ett jubileumsår för vår myndighet, då SFV fyller 30 år i oktober. Så lång tid har det alltså gått sedan Byggnadsstyrelsen delades upp och vi fick uppdraget att förvalta fastigheter som staten av kultur- och säkerhetsskäl ska äga ”i evinnerlig tid”.

Men vårt arv är mycket äldre och mer intressant än så. Det är en lång, slingrande och fascinerande skildring som spänner över fem århundraden, från det att Axel Oxenstierna grundade den svenska statsförvaltningen, via Nicodemus Tessin d.y. som 1697 utnämndes till överintendent för kronans byggnader med ansvar för återuppbyggnaden av Stockholms slott som brunnit det året. Cirka 300 år senare, efter ett flertal uppdelningar och sammanslagningar av olika myndigheter, hamnade många av landets mest värdefulla och symboliska fastighetsskatter i SFV:s förvaltning. Det är något vi känner glädje och stolthet över, men det är också ett uppdrag som förpliktigar.

Jag tror att 2023 blir ett år då vi får gott om tillfällen att, genom byggnaderna, parkerna och markerna, berätta historierna om Sverige och det som är viktigt för oss alla. Det är en förmån att långsiktigt få förvalta och utveckla dessa känslobetonade, viktiga platser som på olika sätt representerar vårt land. Hur vi tar hand om vårt gemensamma natur- och kulturarv idag har dessutom stor betydelse för framtidens historia.

Ingrid Eiken
Generaldirektör, Statens fastighetsverk

PS. I november delar vi också ut Helgopriset, Sveriges största arkitekturpris, för bästa restaurering, komplettering, ombyggnad eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk. Det ger oss ännu ett tillfälle att fira!