Kulturvärden

Nysmitt balkongräcke på Stockholms slott.

Slottets västra fasad har nu ett nysmitt räcke på balkongen, där kungen bland annat kommer att ta emot hyllningar på sin födelsedag. Foto: SFV/Claes Olsson

Den bortglömda balkongen

I Vasaordens sal på det Kungliga slottet i Stockholm finns en pardörr som leder ut till ett tak av koppar. Dörrparet har med all sannolikhet funnits där sedan slottet stod klart 1754, men någon balkong byggdes troligtvis aldrig. Detta trots att Nicodemus Tessin den yngres originalritning så tydligt visar ett räcke.

– Man har inte kunnat hitta några spår efter att ett balkongräcke någonsin suttit där. Men nu har vi i samarbete med Ståthållarämbetet byggt ett räcke utifrån Tessins ritningar, säger Magnus Gustafsson, förvaltare på Statens fastighetsverk.

Nästan 270 år efter slottets uppförande är balkongen snart färdigställd, så som den var tänkt att se ut.

– Det är väldigt sällsynt att man gör några som helst tillägg på fasaderna eller det visuella på slottet, säger Magnus Gustafsson.

Balkongen, som vetter mot den yttre borggården vid slottets västra fasad, ska fylla en viktig funktion. Den befintliga pardörren är för liten för hela kungafamiljen och de har tidigare fått stå kvar inne i slottet vid ceremoniella tillfällen. Nu kommer hela familjen ha möjlighet att kliva ut på balkongen och hälsa på besökare – utan att behöva stå kvar bakom tröskeln. Att balkongen finns med i originalritningen är en faktor som spelat stor roll för påbyggnaden.

Tessins skiss över västra fasaden med det nu aktuella balkongräcket

Nicodemus Tessins (d.y.) originalritning över västra fasaden på Stockholms slott. Illustratör: inskannad av SFV

– Det är fantastiska ritningar som visar väldigt mycket av det slott som Tessin ville färdigställa men som dessvärre inte blev helt klart, säger Erik Kampmann, slottsfogde på Stockholms slott.

Det finns inga belägg för att det någonsin funnits ett räcke utanför dörrparet. Men man kan inte heller slå fast att det aldrig funnits där. Den västra fasaden är nämligen sämre dokumenterad än andra delar av slottet.

– Vi har inte hittat några kvitton från den typen av arbeten i Slottsarkivet. Men vem vet – någon gång kanske man hittar bevis för att balkongen faktiskt byggdes, säger Erik Kampmann.

Nu återstår bara slutfinishen av balkongen: lite bättringsmåleri, ett golv av trä och ett kronkläde som Kungliga husgerådskammaren syr upp. Den 30 april, när kung Carl XVI Gustaf firar sin 77-årsdag, ska balkongen användas för första gången.