Kulturvärden

Tycho Brahes Stjärneborg på Ven ur ur Joan Blaeus Atlas Maior 1662–1672

Illustration ur Joan Blaeus Atlas Maior, 1662–1672/Lunds universitetsbibliotek. Illustratör: Lunds universitetsbibliotek

Skissen: Stjärneborg

Ett makalöst slott, ett astronomiskt observatorium i världsklass och vetenskapliga framsteg. Tycho Brahe-minnena på Ven är kanske Sveriges viktigaste plats för vetenskapshistoria.

Den färgglada illustrationen, ur Joan Blaeus Atlas Maior 1662-1672, visar Tycho Brahes observatorium Stjärneborg. Tycho Brahe levde 1546 - 1601, i en tid då varken kikaren eller teleskopet ännu var uppfunnet och Brahe räknas som världens främste astronom med så kallat obeväpnat öga. Hans astronomiska upptäckter publicerades 1573 i boken "De nova stella" och gav honom internationell berömmelse.

Med egenkonstruerade mätinstrument som på 1500-talet tillät en helt oöverträffad noggrannhet kartlade han stjärnors och planeters positioner på himlavalvet. På Ven skapade han en slottsanläggning för vetenskapen och samlade en stor grupp forskare och assistenter kring ett gemensamt forskningsprogram. I Stjärneborgs murade kryptor kunde hans viktigaste instrument stå säkert och stabilt.

Slottet och observatoriet Uranienborg lät han uppföra 1576. Cirka tio år senare stod Stjärneborg klart. Under 21 år bodde och arbetade Tycho Brahe på Ven.

Idag är Tycho Braheminnena med de arkeologiska resterna och en rekonstruerad renässansträdgård ett populärt besöksmål med museum, vetenskapscentrum och en idéhistorisk lekpark.

Tycho Brahe-minnena ägs av Statens fastighetsverk och drivs i samverkan med Landskrona kulturförvaltning med Tycho Brahemuseet hyresgäst.