Kulturvärden

Sally Sundbom och Leif Nordström, Boden.

Sally Sundbom och Leif Nordström berättar om hur det var att växa upp och arbeta i Boden. Foto: Pär Bäckström

Minnen från en stängd stad

Militären har präglat en stor del av Bodens utveckling, även det civila livet. Sally Sundbom och Leif Nordström berättar om hur det var att växa upp och arbeta i denna befästa garnisonsstad.

”Tillträde förbjudet för utlänningar.” De gula varningsskyltarna fanns på alla vägar in till Boden under efterkrigstiden.

– Det var en stängd stad. Skulle man ha gäster från andra länder fick man anmäla det till polisen. Och på gatorna var det fullt av militärer – alla värnpliktiga gick i uniform, säger Sally Sundbom, 77 år, när hon berättar om sin ungdomstid.

Överstruken förbudstext

”Tillträde förbjudet för utlänningar.” De gula varningsskyltarna fanns på alla vägar in till Boden under efterkrigstiden. Foto: Pär Bäckström

De fem militära regementena satte sin prägel på orten, även det sociala.

– När man gick och dansade var det nästan bara värnpliktiga. Jag träffade själv en militär och fick sedan ett kontorsjobb på I19.

Det fanns dock tydliga gränser mellan militären och det civila samhället. De högre officerarna hade eget boende i stora lägenheter och umgicks för sig på mässen.

– De var nog lite av en överklass. Man umgicks inte med dem på samma sätt som med andra personer, säger Leif Nordström, 74 år, som också bott större delen av sitt liv i Boden.

Hur var det då att växa upp i en stad med många militärkonvojer och skjutövningar runt knuten?

– Jag tycker att det var spännande och var aldrig orolig. Ibland cyklade vi upp mot forten, man kunde komma ganska nära, säger Leif Nordström.

Sally Sundbom avancerade i hierarkin och blev så småningom chefssekreterare åt försvarsområdesbefälhavaren i norr. Men då, på 1980-talet, hade Boden börjat ömsa skinn: förbanden började avvecklas och lasarettet lades ned. År 2000 lades det sista fortet ner, Rödbergsfortet. Kommunen ville bygga om men fick nej – i stället blev det statligt byggnadsminne med SFV som förvaltare. Sally Sundbom och några kolleger som visat intresse för militärhistoria fick frågan om de kunde hålla guidade visningar i fortet. Och så föddes en stor turistattraktion, där Sally Sundbom så småningom blev föreståndare för verksamheten.

– Vi tog semester för att kunna sköta detta på sommaren med hjälp av pensionerade officerare som höll i visningarna, säger Sally Sundbom.

De senaste decennierna är turismen en av de faktorer som satt fart på Bodens näringsliv. Som kultur- och fritidschef i kommunen har Leif Nordström kunnat följa utvecklingen.

– Vi har haft många duktiga entreprenörer med inriktning på natur och upplevelser. Och sedan har vi försvaret som fortfarande lockar, till exempel genom Rödbergsfortet.

De gula skyltarna är nu ett minne blott och turisterna är mer välkomna än någonsin – även om försvaret nu börjar förstärka sin verksamhet igen.