Kulturvärden

Rendering av denf ramtida paviljongen vid Linnéträdgårdens entré.

Så här kan Linnéträdgårdens nya entrépaviljong komma att se ut om Statens fastighetsverks och Uppsala universitets bygglovsansökan får gehör. Foto: Rendering: Jacob Hidemark

Paviljong hos Linné

Linnéträdgården är en av Uppsalas mest älskade gröna platser, fint belägen mitt i stan. Hit söker sig många uppsalabor men även långväga svenska och utländska turister. Detta för att njuta av prakten i trädgården och för att se den plats där Carl von Linné gjorde sina vetenskapliga iakttagelser och undervisade sina studenter.

För att bättre kunna välkomna trädgårdens besökare har Statens fastighetsverk och Uppsala universitet just lämnat in en bygglovsansökan för en permanent besökspaviljong. Den nya paviljongen – som utöver en tydlig och tillgänglig entréfunktion ska innehålla en butik för souvenirer och böcker, wc och personalutrymmen – ska stå på den förgård som vetter mot Svartbäcksgatan. Placeringen är naturlig då äldre kartor visar att det just stått funktionsbyggnader eller uthus här.

Paviljongen med tillhörande entréträdgård är ritad av Jacob Hidemark, SFV:s ansvariga arkitekt för Linnéträdgården. Byggnaden är gestaltad med svagt svängda tak ut mot Svartbäcksgatan. Materialen är traditionella och beprövade, vitt- och grönmålat trä, svart plåt och mycket glas för att ge generösa utblickar och förstärka trädgårdskänslan.

För att skapa ett naturligt besöksflöde och lösa logistiken föreslås entrén till Linnéträdgården att gå genom en ny port som tas upp i planket mot Svartbäcksgatan.

– Det första som möter dig är ett inbjudande och vackert trädgårdsrum med café, inramat av spaljéer med klätterrosor. Här kan du fika före eller efter ett besök. Vid regn kan du välja ett bord under paviljongens generösa taksprång och vid sol få lagom skugga under pergolan, säger Cecilia Wretling, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

Från det nyskapade trädgårds­rummet, som du som besökare kan nyttja oavsett om du vill lösa entré till Linnéträdgården eller inte, hittar du paviljongens entré.