Kulturvärden

Nyrestaurerad takmålning på Linköpings slott

Foto: Peter Holgersson

Rummet: Linköpings slott

Det dekorfärgade taket i renässansrummet i Linköpings slott låg dolt bakom ett innertak under flera sekel innan det återupptäcktes under en restaurering 1918–19.

Under hösten 2019 har målningarna, som tillkom redan under Johan III:s regeringstid, återigen restaurerats.
– Färgskikten hade börjat flagna. Nu har vi fäst tillbaka färgen och rengjort ytan varsamt. Det som har trillat bort helt har vi retuscherat, så nu kan målningarna upplevas som hela igen, säger Gunilla Bernspång, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk.
I rummet, som till vardags används som bibliotek för länsstyrelsens personal, kan medarbetarna nu blicka upp mot de röda fyrpassformade fälten och beundra den fina grafiska symmetrin.
– Nu har vi två rum till i slottet där vi ska göra en liknande målerirestaurering, säger Gunilla Bernspång.