Kulturvärden

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Foto: Jeanette Hägglund

Krönika Redo att möta framtiden

Det är nu ett år sedan jag tillträdde som generaldirektör för Statens fastighetsverk. Jag välkomnades av en myndighet som var redo att möta framtiden.

Synnerligen engagerade, kunniga och lojala medarbetare som visat sin styrka genom att fokusera på möjligheter istället för på problem. Det har varit ett spännande och innehållsrikt första år. Jag har ägnat en stor del av året åt att lära känna såväl fastighetsbeståndet som mina medarbetare genom att resa runt från norr till söder för att bilda mig en uppfattning om Statens fastighetsverks förvaltning och byggprojekt.

Under 2018 har vi avslutat två av våra största byggprojekt genom tiderna – Nationalmuseum, som invigdes i oktober efter fem års renovering, och regeringskvarteret Björnen, där målet har varit att skapa flexibla och funktionella kontor för Regeringskansliet. Ett annat stort projekt som färdigställdes 2018 är ”Gravitational Ripples”, minnesvården efter flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004, vackert belägen på Djurgården i Stockholm.

Utöver dessa stora projekt har mycket annat arbete ägt rum både i Sverige och i utrikesförvaltningen. Statens fastighetsverk har bland annat försett Stockholms slotts tak med 600 solpaneler, byggt om entrén till Historiska museet i Lund, tagit första spadtaget på tillbyggnaden av Sveriges ambassad i Peking, byggt en historisk lekplats vid Landskrona citadell, fräschat upp kulturstigen vid Ballastluokta, påbörjat renoveringen av Rosenbad samt kommit en bra bit på väg med renoveringen och ombyggnaden av Carolina Rediviva, Uppsala universitetsbibliotek. För att bara nämna något.

Nu fortsätter vi att utveckla verksamheten.

En central uppgift under mitt första år som generaldirektör har varit att skapa en starkare förvaltningskultur och att utveckla vår myndighet. Utöver det interna arbetet med att förankra den statliga värdegrunden har det mynnat ut i en ny ansvarskod för leverantörer och konsulter som arbetar på uppdrag av Statens fastighetsverk.

Ansvarskoden ska under 2019 presenteras och introduceras för våra leverantörer och ingår från och med årsskiftet som villkor i alla annonserade upphandlingar. Som statlig myndighet arbetar vi på uppdrag av medborgarna och vi är därför måna om att vi samverkar med seriösa och ansvarstagande leverantörer.

Hållbarhet är en väsentlig del av vårt uppdrag och därför sluter vi, tillsammans med ett 60-tal myndigheter, helhjärtat upp kring Agenda 2030, de 17 globala målen för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Agenda 2030 adresserar SFV:s kärnuppdrag att skydda och trygga kultur- och naturarv och hållbart bruka skogar. Men som en stor fastighetsaktör berörs vi även av en rad andra mål, till exempel omställningen till en hållbar produktion samt energieffek­tivisering och omställning till förnybar energi.

Under 2019 fortsätter vi att förvalta och utveckla de byggnader och miljöer som den svenska staten äger – en del av vår gemensamma historia och framtid. Stora projekt väntar oss: restaureringen av Stockholms slotts fasader går in på sin åttonde etapp, vi går vidare med renoveringen av Rosenbad, Dramaten och många andra projekt förbereds, pågår och avslutas under året.

Med utgångspunkt i styrelsens verksamhetsstrategi för 2018–2022 har vi tillsammans tagit krafttag för att arbeta på ett strukturerat och engagerat sätt med den fortsatta utvecklingen av SFV. Jag är stolt över de resultat som alla engagerade medarbetare, tillsammans med våra samarbetspartners, har åstadkommit under året. Nu fortsätter vi att utveckla verksamheten och vet att förtroenden måste vinnas varje dag.

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör