Kulturvärden

Detalj av fasaden på Centralposthuset i Stockholm

Detalj av fasaden på Centralposthuset i Stockholm. . Foto: Åke Eson Lindman

Ett brev på posten

Brevduvorna flyger in post från både norr och söder till Centralposthusets huvudentré på Vasagatan i Stockholm.

Ferdinand Bobergs byggnad, som stod klar 1903, är som en stenskulptur i storformat  med högt konstnärligt värde. De rikt utsmyckade fasaderna i sandstensrelief är också kulturhistoriskt värdefulla. Posthorn och brevduvor återkommer på flera ställen. Ovanför huvudportalen sitter byster av det Kungliga Postverkets beskyddare Oscar II och dess grundare drottning Kristina. Även Stockholms skyddshelgon Erik den helige finns avbildad på huvudfasaden. Tre Kronor är ett återkommande motiv och olika länders riksvapen pryder fasaden. En annan typ av ornament föreställer nordiska djur- och växtmotiv som möss, ödlor, ormar, fåglar, kottar och tallbarr.

Dekorationerna är i huvudsak huggna på plats efter att stenarna råhuggits och murats in i fasaden. Centralposthuset var Ferdinand Bobergs första stora monumentalbyggnad. När huset blev byggnadsminnesmärke 1935 var det dock endast fasaderna som omfattades av märkningen, vilket belyser deras konstnärliga värde. Även många av de samtida kritikerna var lyriska. Arkitekten Torben Grut skriver till exempel att fasaden ”besitter stora skönhetsvärden och mästerliga partier. Den är festlig i sin sprudlande, lekande mångfald och ständiga, konstnärliga variation.” 

Läs mer om våra fastigheter

Centralposthuset vid Vasagatan. En stor, långsträckt byggnad i sten och tegel med ett mitt-torn. Biltrafik och många människor.

Centralposthuset

Centralposthuset på Vasagatan i Stockholm invigdes med kunglig pompa och ståt 27 oktober 1903 och är ett av svensk arkitekturs mästerverk.