Envoyéer och ambassadörer

Historiskt sett var en diplomat, med högsta rang, ambassadör. Till mindre stater sändes envoyéer, vilket är en rang under ambassadör. Som regel var ambassadörerna aristokrater, och när arbetet så småningom formaliserades krävdes också ett residens där man kunde ge överdådiga mottagningar och fester.

Den förste ansvarige diplomaten på Portland Place baron Erik Palmstierna, hade den officiella titeln envoyé - det vill säga han var ett diplomatiskt sändebud av andra rang och chef för en beskickning med rangen legation. En legation (från latinet: legātio ’beskickning’, ’uppdrag’) är en numera sällan förekommande benämning. Medan det tidigare uppfattades som en särskild hedersbevisning att en beskickning erhöll rang av ambassad, ansågs det vid diplomatkonferensen i Wien 1961 närmast som en förnärmelse att endast upprätta en legation. Samma regler om immunitet, privilegier och okränkbarhet gäller emellertid för legation/envoyé som för ambassad/ambassadör. Skillnaden låg på det protokollära planet, vilket innebär att den har betydelse i rangordningshänseende. Dagens beskickningschefer i utlandet har titeln ambassadör.

Visste du att:

Den förste svenske diplomaten i London faktiskt var en fransman, Dionysius Beurraeus, var 1558-1561 Vasahovets sändebud i London.

Envoyér

Herman Wrangel 1906-1920 (Charlotte Wrangel)

Erik Palmstierna 1920-1937 (Ebba Palmstierna)

Hans Gustaf Beck Friis 1938-1938 (Margaretha Beck-Friis)

Björn Prytz 1938-1947 (Aino Prytz)

Ambassadörer (och Ambassadriser)

Erik Boheman 1947-1948 (Margaret Boheman)

Gunnar Hägglöf 1948-1967 (Anna Hägglöf)

Leif Belfrage 1967-1972 (Greta Belfrage)

Ole Jödahl 1972-1976 (Karin Jödahl)

Olof Rydbeck 1977-1979 (Monica Rydbeck)

Per Lind 1979-1982 (Eva Lind)

Leif Leifland 1982-1991 (Karin Leifland)

Lennart Eckerberg 1991-1994 (Willa Eckerberg)

Lars Åke Nilsson 1995-1996 (Charlotte Nilsson)

Mats Bergquist 1997-2004 (Agneta Bergquist)

Staffan Carlsson 2004-2010 (Marie Tofte)

Nicola Clase 2010-2016 (Andrew Schenkel)

Torbjörn Sohlström 2016-2021 (Helena Vazquez Sohlström)

Mikaela Kumlin Granit 2021- (Jakob Granit)