Hundra år i Sveriges tjänst

Visa bildspel

Foto: Rikard Österlund

I slutet av juni 1921 flyttar den svenska beskickningen till en av Londons mest exklusiva adresser – Portland Place 27. Huset har renoverats under arkitekten Torben Grut och i veckor har svenska Nationalmuseum fyllt lokalerna med ”det bästa vi äga av svensk uppfattning och smak”. Exteriören längs Portland Place är däremot omisskännligt brittisk med en lång rad av stora radhus. Ritade av bröderna Adam i slutet av 1700-talet var de vid första anblicken tänkta att uppfattas som ett enda långt palats vilket gör hela gatan till en elegant helhet.

När det fortfarande luktar färg flyttar man in i hörnhuset och det nytillträdda ambassadörsparet Erik och Ebba Palmstierna försöker göra det hemtrevligt. ”Vi har ”fnassat omkring” och förskönat rummen” skriver tonårsdottern Margareta. Residenset är trots de ståtliga paradrummen också ett hem.

För hundra år sedan skapades ett stycke Sverige på brittisk mark. Allt sedan dess har Portland Place 27 varit en del av svenska ambassaden i London. Sedan kansliverksamheten flyttat är det nu ambassadörens bostad och platsen för svensk representation i Storbritannien. Som symbol för kontakten mellan Sverige och Storbritannien har den därför ett mycket stort värde.

Residenset har också stort värde med sina exklusiva representationsrum, som för brittiska förhållanden har sällsynt välbevarade 1700-talsinteriörer. Fastigheten byggdes 1776-1780 av de berömda arkitektbröderna Adam som en del i en hel stadsomvandling. Den relativt enkla, men välbevarade, fasaden gör att kontrasten mot de eleganta inredningarna i representationsdelen blir så mycket större.

Källor för denna sida och underliggande sidor: Dagens nyheter, Svenska Dagbladet, British Newspaper Archive, Riksarkivet, Wikipedia, Svenskt biografiskt lexikon.

Portland Place växer fram

Under 1700-talet fördubblades Londons befolkning och staden expanderade ut över lantliga åkrar och betesmarker. Bröderna Robert och James Adam, två av 1700-talets främsta arkitekter i England, blev fastighetsutvecklare och byggherrar i London 1768 inspirerade av väggmålningar från italienska Pompeji.

Dagens ambassad

Ambassaden har en löpande tät dialog med brittiska företrädare, bland annat om samarbetet inom EU, och genom information och samverkan med kultursektorn, företag, försvarssektorn och andra myndigheter och organisationer.

Envoyér och ambassadörer

Historiskt sett var en diplomat, med högsta rang, ambassadör. Till mindre stater sändes envoyéer, vilket är en rang under ambassadör. Som regel var ambassadörerna aristokrater, och när arbetet så småningom formaliserades krävdes också ett residens där man kunde ge överdådiga mottagningar och fester.