Samtal i trädgården: Säsong 1, Avsnitt 4

Hårlemans boské

4.45

Hårlemans boské

Samtal i trädgården: Säsong 1, Avsnitt 4

I Ulriksdals slottspark har de höga lindhäckarna i Hårlemans boské en air av fransk barockträdgårdskultur. Idag är boskén öppen för alla som vill dra sig undan stadens brus och möta vår historia.

Filmen är syntolkad genom verbalisering.