Bidrag ur Stiftelsen Helgo Zettervalls fond

Ur stiftelsen Helgo Zettervalls fond går det att söka ekonomiskt bidrag till behövande arkitekter och efterlevande.

Vem får söka?

Fonden lämnar ekonomiskt bidrag till svenska högskoleutbildade arkitekter som på grund av ålder eller sjukdom behöver hjälp. Arkitekten ska vara svensk medborgare och ha fått utbildning eller arbetat i Sverige under minst fem år.

Bidrag lämnas även till hjälpbehövande änkor/änklingar och efterlevande minderåriga barn efter arkitekter med ovan nämnda kriterier. Maximalt belopp som utdelas per sökande är 53 500 kr.

Ansökan

Ansökan ska innehålla redogörelse för sökande samt för make/maka/sambo/vårdnadshavares fastställda taxerade förvärvs- samt kapitalinkomst. Ange också om bidrag från andra fonder/stiftelser erhållits. Ansökan skall styrkas genom kopior av examensbevis och slutskattebesked. Uppgifterna som efterfrågas i ansökningsblanketten är nödvändiga för att få ett fullgott underlag för att kunna genomföra en prövning av din bidragsansökan. 

Information om Stiftelsen Helgo Zettervalls fonds hantering av dina personuppgifter hittar du här: GDPR.

Ansökan skickas till:

Stiftelsen Helgo Zettervalls fond
c/o Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 STOCKHOLM

Ansökningsdatum

Nästa ansökningsperiod öppnar i maj 2024. Du som har sökt under perioden 24 maj till 20 oktober 2023 får besked under december månad.