Slotts- och husarkitekter

En del byggnader och anläggningar kräver extra stor kompetens för att utvecklas och bevaras. Till dessa har Statens fastighetsverk upphandlat särskilda slotts- och husarkitekter med stor erfarenhet och kunskap om historiska byggnadsverk.

Slottsarkitekter till andra byggnader än slott

För närvarande finns 28 slottsarkitekter. Att vara slottsarkitekt är ingen heltidssyssla utan dessa arkitekter ska kontinuerligt hålla ett öga på hur husen mår och finnas till hands då något måste göras.

Slottsarkitekterna har kontrakt på sex år med möjlighet till tre års förlängning. De ska tillsammans med Statens fastighetsverks förvaltare se till byggnaden vårdas med kontinuitet och rätt kvalitet.

Trots begreppet slottsarkitekt är det inte bara till slott som Statens fastighetsverk utsett slottsarkitekter. Flera äldre militära befästningsverk som Vaxholms, Carlstens och Karlsborgs fästningar har en slottsarkitekt, liksom ett par parker och Riddarholmskyrkan. 

Slott som har slottsarkitekter är de kungliga slotten, Uppsala slott, Kalmar slott och Gävle slott för att nämna några.

Husarkitekten är en generalkonsult

Till ett trettiotal särskilt krävande miljöer har vi husarkitekter. Husarkitekten är en generalkonsult som ansvarar för helheten och ska samordna de kompetenser som behövs. Till exempel konstruktör, VVS-konsult, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt, specialister inom brand, belysning, färgsättning, miljö, plåt och måleri.

Miljöerna som har husarkitekt skiljer väsentligt åt, som exempel kan nämnas Botaniska trädgården i Lund, Dramatiska teatern i Stockholm, Ölands norra udde och residenset i Göteborg.

Ny roll under 2000-talet

Begreppet slottsarkitekt har funnits sedan Tessin den äldre som ritade Drottningholms slott och Tessin den yngre som ritade Stockholms slott. Hus- och slottsarkitekter i sin nuvarande form som generalkonsult har successivt vuxit fram under 2000-talet, och antalet har ökat.

Kontakta mig om du har frågor om våra slotts- och husarkitekter: