Styrelse

SFV leds av en styrelse med en extern ordförande som ansvarar inför regeringen. Generaldirektören är ansvarig inför styrelsen och ingår i den. Sten Olsson är styrelsens ordförande. I styrelsen ingår, utöver ledamöterna, två personalrepresentanter utsedda av de lokala fackliga organisationerna samt SFV:s rättschef. Regeringen utser såväl styrelseledamöter som ordförande.

Styrelsen beslutar bland annat om:

  • SFV:s verksamhetsidé och vision
  • policyer för hyra, hållbarhet, informationssäkerhet, kommunikation, medarbetare, säkerhet, upphandling och upplåning
  • budgetunderlag med investeringsplan
  • årsredovisning och tertialrapporter.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för Statens fastighetsverk till och med den 2020-12-31:

Sten Olsson

Ordförande, f.d. statssekreterare

Foto på Sten Olsson

Johan Davidson

Ledamot, chefsekonom

Foto på Johan Davidson

Ann-Christin Nykvist

Ledamot, f.d. generaldirektör

Foto på Ann-Kristin Nykvist

Anette Waara

Ledamot, marknadsområdeschef

Foto på Anette Waara

Därutöver ingår generaldirektören enligt 10§ myndighetsförordningen i styrelsen, två personalrepresentanter och SFV:s rättschef som är sekreterare och kontaktperson för styrelsen.

Ingrid Eiken Holmgren

Generaldirektör

gd@sfv.se

Foto av Ingrid Eiken Holmgren