Ledningsgrupp

Statens fastighetsverks ledningsgrupp består av generaldirektören, rättschefen och avdelnings- och stabsdirektörerna.

I ledningsgruppen behandlas frågor av strategisk karaktär, övergripande prioriteringar av verksamheten, budget och verksamhetsplaner samt andra relevanta frågor. Ledningsgruppen ska även bidra till informationsspridning, samordning och erfarenhetsutbyte.

Maria Östholm

Vik. direktör och chef för projekt- och specialistavdelningen

010-478 71 90

Dessutom ingår samordningschefen, chef för GD-kansliet, som bland annat samordnar GD:s arbete med ledningsgruppen.