Generaldirektör och överdirektör

Generaldirektören är chef för Statens fastighetsverk och preciserar, inom ramen för regeringens beslut, målen för verksamheten och verksamhetens inriktning. Den 1 mars 2024 tillträdde Max Elger tjänsten som generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk. Den 4 mars 2024 tillträdde Irene Svenonius tjänsten som överdirektör.

Max Elger har tidigare varit finansmarknadsminister med ansvar för finansmarknadsfrågor, konsumentfrågor och fastighetsfrågor, däribland Statens fastighetsverk. Dessförinnan har Max Elger varit statssekreterare med ansvar för bland annat budgetfrågor. Han har också doktorerat i nationalekonomi.

Överdirektör

Irene Svenonius har sedan 2017 varit regionråd i Stockholm. Dessförinnan har hon bland annat varit stadsdirektör i Stockholms stad och tillika verkställande direktör för Stockholms Stadshus AB.