Fastighetsområden

De 13 fastighetsområdena leds av fastighetschefer som tillsammans med fastighetsförvaltare, kundförvaltare, tekniska förvaltare, drifttekniker och förvaltningsassistenter ansvarar för den löpande förvaltningen av myndighetens fastigheter, med undantag för fastigheter upplåtna med tomträtt. Med löpande förvaltning avses teknisk, ekonomisk och juridisk förvaltning.

SFV Utrikes

Fastighetsområde SFV Utrikes ansvarar för Sveriges statsägda utlandsfastigheter, svenska ambassader, residens och institut. Ansvarsområdet omfattar drygt 100 objekt på ett 60-tal orter i sex världsdelar. 

 • Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm.

SFV Teatrarna

Fastighetsområde SFV Teatrarna förvaltar bland annat några av landets största teaterscener och museer - Operan, Dramaten, Nationalmuseum och Scenkonstmuseet. Men har också landets kanske största bokscen - Kungliga biblioteket. Tumba Bruk och Observatoriet i Saltsjöbaden ingår i förvaltningsområdet sedan 1 juni 2021.

 • Besöksadress: Riddargatan 13 A, Stockholm.

SFV Centrala Stockholm

Fastighetsområde SFV Centrala Stockholm förvaltar Riddarholmen, en del byggnader i Gamla stan samt hela Skepps- och Kastellholmen i Stockholm.

 • Besöksadress: Södra Riddarholmshamnen 19, Stockholm.
 • Driftkontor: Svensksundsvägen 21, Stockholm.

SFV Djurgården

Fastighetsområde SFV Djurgården förvaltar i huvudsak de statliga museerna på Djurgården och i Frescati i Stockholm. Men också andra objekt som Manillaskolan, Kvarteret Krubban, Bergianska trädgården samt skog- och betesytor runt Brunnsviken.

 • Besöksadress: Storgatan 41, Stockholm.
 • Driftkontor: Frescativägen 31 C, Stockholm.

SFV Stockholms slott

Fastighetsområde SFV Stockholms slott förvaltar Stockholms slott, vissa statyer av tidigare regenter i Stockholms innerstad, Kungliga Hovstallet, Svartsjö slott, Kina- och Drottningholms slott med parker.

 • Besöksadress Stockholm: Storkyrkobrinken 4, Beijerska huset, Stockholm.
 • Besöksadress Drottningholm: Växthuset, Rörbyvägen 2, Drottningholm.

SFV Regeringsbyggnader

Fastighetsområde SFV Regeringsbyggnader förvaltar tio regeringskvarter i Klara-området, där ingår exempelvis Rosenbad. Men även Centralposthuset på Vasagatan och statsministerns rekreationsbostad Harpsund.

 • Besöksadress: Jakobsgatan 20, Stockholm.

SFV Ulriksdal

Fastighetsområde SFV Ulriksdal förvaltar sex av de kungliga slotten med tillhörande park och mark. Men även andra byggnader och platser av skiftande karaktär, som Landsort, Dalarö skans och Julita.

 • Besöksadress Ulriksdal: Slottsstallet Ulriksdal, Fasangårdsvägen 17 B, Solna.
 • Besöksadress Rosersberg: Slottsvägen 107, Rosersberg.
 • Besöksadress Strömsholm: Lerhusvägen 2, Strömsholm.
 • Besöksadress Gripsholm: Gripsholms slott, Mariefred.

SFV Uppsala

Fastighetsområde SFV Uppsala förvaltar byggnader och platser över hela Sverige, från Norrbotten till Gotland. Det är allt från Skokloster slott, Linnéminnen, Östersunds residens, Uppsala universitetshus, Bodens fästning, Vasaminnen i Dalarna och ruinerna i Visby.

 • Besöksadress: Odinslund 2, Uppsala.
 • Driftkontor Uppsala: Börjegatan 78, Uppsala.
 • Driftkontor Vaxholm: Kastellet, Vaxholm.

SFV Karlsborg

Fastighetsområde SFV Karlsborg förvaltar bland annat Karlsborgs fästningsområde, residenset i Karlstad och Jönköping, Linköpings slott och flera fastigheter i Östergötland som exempelvis Vadstena slott och kloster.

 • Besöksadress: Södra Tyghusgatan 1, Karlsborg.

SFV Göteborg

Fastighetsområde SFV Göteborg förvaltar fastigheter i bland annat Västra Götalands- och Hallands län. Exempelvis Varbergs fästning, Nya Älvsborgs fästning, Oscar II fort, Hamneskär och Pater Noster, Norra Väderöarna och Läckö slott.

 • Södra Hamngatan 3, Göteborg.

SFV Syd

Fastighetsområde SFV Syd förvaltar fastigheter i Skåne-, Kalmar-, Kronobergs- och Blekinge län. Exempelvis Kalmar slott, Lunds botaniska trädgård, Huseby bruk, Marinmuseum och Drottningskärs kastell i Kalskrona samt Glimmingehus. Även de två världsarven Örlogsstaden Karlskrona och Södra Ölands odlingslandskap.

 • Besöksadress Lund: Östra Vallgatan 14, 2 v, Lund.
 • Besöksadress Kalmar: Västra sjögatan 5, Kalmar.
 • Besöksadress Karlskrona: Bastionsgatan 1, Karlskrona.
 • Besöksadress Huseby bruk: Huseby bruk Mjölnarbostaden 1, Grimslöv.

SFV Jord

Fastighetsområde SFV Jord förvaltar jordbruksfastigheter (kungsgårdar) i södra och mellersta Sverige. Även cirka 1 700 öar och skär (kronoholmar) runt Sveriges kust och på uppdrag Fortifikationsverkets jordbruksegendomar.

 • Besöksadress: Odinslund 2, Uppsala.

SFV Skog

Fastighetsområde SFV Skog förvaltar 850 000 hektar produktiv skogsmark varav 240 000 hektar brukas. Även vidsträckta fjäll, myrar och skogar längs fjällkedjan, Sveriges största sammanhängande ekskog samt värdefulla älvsträckor och vattendrag i Norrland. 

 • Besöksadress Östersund: Köpmangatan 22 A, Östersund.
 • Besöksadress Jokkmokk: Porjusvägen 16, Jokkmokk.
 • Besöksadress Falun: Engelbrektsgatan 25, Falun.
 • Besöksadress Vilhelmina: Volgsjövägen 27, Vilhelmina.
 • Beöksadress Stockholm: Frescativägen 31 C, Stockholm.

Fler kontaktuppgifter till medarbetarna på SFV Skog hittar du här.