Möt våra medarbetare

På Statens fastighetsverk är vi nästan 400 medarbetare som jobbar över hela Sverige och utomlands. Vi finns från Jokkmokk i norr till Lund i söder. Det finns många olika yrkesroller på Statens fastighetsverk. Skogsvaktare, kalkylator, fastighetschef, fastighetsförvaltare, drifttekniker, administratör, projektledare och flera andra specialister. Alla behövs, och det som gör att många av oss tycker jobbet är så roligt är det unika uppdrag som vi har. Här får du möta några av dem.

Möt Ludvig Carlsson som är drifttekniker

Ludvig jobbar på fastighetsområde SFV Centrala Stockholm. Han och kollegorna förvaltar byggnader på Skepps- och Kastellholmen, Riddarholmen, samt i Gamla Stan där varje byggnad har sin unika historia och är en del av vårt kulturarv. Statens fastighetsverk har många drifttekniker som tillsammans tar hand om de byggnader som vi förvaltar. 

Vår drifttekniker Ludvig Carlsson berättar om hur det är att jobba på Statens fastighetsverk och att dagligen vara ute i våra byggnader. Filmen är från mars 2020.

Möt Sara Tauberman som är projektledare

Sara Tauberman berättar om sitt jobb som projektledare på projekt- och specialistavdelningen. Hon har bland annat jobbat med stambytet på Kungliga dramatiska teatern. I hennes medarbetarporträtt får vi veta mer om detta.

Vår projektledare Sara Tauberman berättar om hur det är jobba på Statens fastighetsverk, och med komplicerade renoveringsprojekt.

Möt Mats Larshagen som är skogsförvaltare

– Jag har det bästa jobbet en skogsvetare kan ha. Jag gillar mixen av att vara inne och ute och den stora spännvidden i mitt arbete. Och att ta lunchpaus på en hällmark under några gammeltallar, gärna med sjöglimt förgyller en arbetsdag. Sådana platser har vi gott om på vårt markinnehav.

Mats ansvarar för ca 5 000 hektar skogsmark i Mälardalen, västra Götaland och Skåne. Vi frågade hur en typisk dag ser ut men det går inte att svara på.

– Mitt jobb handlar om så mycket olika saker. Ena dagen är det tillgängliggörande av stigar för rullstolburna och andra dagen kan det vara möte med Länsstyrelsen för att skapa mulmholkar där insekter kan trivas.

– På Bogesund, har vi bekymmer med vildsvin och behöver skjuta en del, det ligger i vårt ansvar att sköta viltförvaltningen. I Ulriksdal har jag märkt upp träd som ska avverkas eftersom de angripits av granbarkborre. Och jag har ofta möten med entreprenörer som utför uppdrag åt oss. Vi gör många naturvårdande insatser. Till exempel anlägger vi just nu en hagmark på Lovön. Marken är fornlämning och extra känslig så där har vi hästar istället för maskiner som tar bort träden. Ett praktiskt exempel på hur SFV jobbar med biologisk mångfald.

Foto på Mats Larshagen i skogen

Vår skogsförvaltare Mats Larshagen tycker att han har det bästa jobb en skogsvetare kan ha. Foto: Melker Dahlstrand