• Mlmöhus Fotograf: Åke Eson Lindman

    Mlmöhus

Malmöhus

I Malmö byggdes omkring 1300 en befästning för Malmös försvar. Stadens västliga gräns gick på 1400-talet vid nuvarande Malmöhus.

Den tidigare borgen raserad vid uppror

Malmöhus.Unionskungen Erik av Pommern uppförde 1434 ett nytt kastell på samma plats som dagens Malmöhus. Det strategiska läget var mycket betydelsefullt. Härifrån kunde stadens västra sida behärskas och sjöfarten över Öresunds södra del kontrolleras.

1526 inrättades Malmöhus län och en omfattande byggverksamhet påbörjades på Malmöhus. Större delen av anläggningen raserades när stadsborna gjorde uppror mot kungamakten 1534. Upproret benämndes Grevefejden och varade i två år. Efter upproret återuppbyggde Malmös borgare och traktens bönder Malmöhus på befallning av Christian III.

Nuvarande utseende på 1500-talet

Malmöhus fick sitt nuvarande utseende vid en stor ombyggnad 1537-1542, som gjordes på befallning av kung Christian III, troligen med hjälp av den flamländske byggmästaren Morten Bussert. Slottets utformning baserades på holländska stilideal och italiensk fortifikationskonst. Resultatet blev ett palats omgivet av en modern försvarsanläggning. Malmöhus blev nu ett viktigt riksfäste som försvarade Danmarks överhöghet över sundet. Huvudförsvaret på slottet koncentrerades till fyra runda kanontorn som bands samman av höga jordvallar. I norra längan finns delar av de kungliga gemaken och länsherrens tjänstebostad med kansli bevarade och en exteriör som rekonstruerades mellan 1927 och 1932.

När Skåne erövrats av Sverige 1658 försvann residensfunktionen och Malmöhus blev ockupationsmaktens viktigaste garnison. Slottet förstärktes och moderniserades efter holländsk förebild med bastioner, raveliner och breda vallgravar. Anläggningen planerades av den svenske fortifikationsexperten Erik Dahlbergh. Under slutet av 1700-talet förlorade Malmöhus sin militära betydelse och började användas som fängelsefästning. År 1828 var slottet officiellt fängelse och anläggningen byggdes kontinuerligt om under 1800-talet. Malmöhus fungerade som fängelse fram till 1914.

Renovering under 1920-talet

Mellan 1927 och 1932 genomförs en omfattande renovering, med bl a rekonstruktion av slottets övre delar, under ledning av länsarkitekten Nils Blanck och arkitekten Erik Lundberg. 1932 utlyses en stor nationell arkitekttävling angående anpassning av slottsholmen till museum och vinnarförslaget var signerat av arkitekt Carl-Axel Stoltz. De gamla fängelselängorna från 1870-talet rivs då och de nya tegellängorna för Malmö Museum stod klara 1937. Man har sedan kontinuerligt arbetat med renovering och under 1999-2000 iståndsattes slottets fasadmurverk och 1806 års bro över norra vallgraven framgrävdes och renoverades.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Malmöhusvägen 6

211 18 Malmö
55.6047, 12.9877 10

Fakta

Byggår:
1537-1542
Arkitekt:
Museibyggnaden byggdes på 1930-talet efter förslag av arkitekt Carl-Axel Stoltz
Hyresgäster: