Vad vill du upptäcka idag?

Grönt kulturarv

Barktäkt, Bállasluoktta i Norrbotten. Sedan mitten av 1400-talet har samer hämtat tallens innerbark från så kallade barktäkter. Det var förpackningsmaterial men ingick också i det samiska kosthållet. Eklöv på Visingsö Eklöv på Visingsö, är spår från en tid då tillgången på virke till flottan skulle säkras. I mitten av 1800-talet fanns här 300 000 ekar.