Vad vill du upptäcka idag?

Grönt kulturarv

Eklöv på Visingsö Eklöv på Visingsö, är spår från en tid då tillgången på virke till flottan skulle säkras. I mitten av 1800-talet fanns här 300 000 ekar.